Herinneringspenning geslagen 12 april 1945

ontzet door de Canadezen

Ter gelegenheid van de Bevrijding werd in  mei 1945 een 250-tal penningen

geslagen, waarvan de meeste zinken penningen door  de Canadese

militairen als herinnering werden meegenomen naar Canada.

.