Lijst van namen uit het Verzet in Steenwijk 1940-1945
Dieptol.
Dieptol was de door de opslaghouder in de Meenthe - de inwoners die het recht van opslag hadden, d.w.z. die gerechtigd waren daar het vee te laten weiden - verschuldigde bijdrage in de kosten van het graven van het Steenwijkerdiep. Aan de heffing van dit diepgeld heeft een besluit van de Raad en Meenthe van 26 mei 1630 ten grondslag gelegen. De heffing van tolgelden voor het bevaren van het Steenwijkerdiep werd destijds eveneens Dieptol genoemd.
Lijst van namen uit het Verzet in Steenwijk 1940- 1945
Dieptol.
Dieptol was de door de opslaghouder in de Meenthe - de inwoners die het recht van opslag hadden, d.w.z. die gerechtigd waren daar het vee te laten weiden - verschuldigde bijdrage in de kosten van het graven van het Steenwijkerdiep. Aan de heffing van dit diepgeld heeft een besluit van de Raad en Meenthe van 26 mei 1630 ten grondslag gelegen. De heffing van tolgelden voor het bevaren van het Steenwijkerdiep werd destijds eveneens Dieptol genoemd.