Wandelen voor de voedselbank Steenwijkerland

 

Het is inmiddels een goede traditie in maart: voor de 4e keer organiseert de PvdA een wandeltocht waarvan de inschrijfgelden geheel ten

goede komen aan de Voedselbank Steenwijkerland.

Armoede kan iedereen treffen: door scheiding, schulden, werkloosheid, pech, vaak omdat meerdere problemen zich opstapelen. De

Voedselbank springt dan bij. Dat doen ze van donaties zoals die van de wandeltocht.

Deze keer start de wandeling bij Fredeshiem, Eiderberg 2, De Bult op zondag 5 maart om 10.30 uur. De aanmelding loopt via

pvdasteenwijkerland@home.nl. De kosten per deelnemer zijn € 7,50. De opbrengst gaat geheel naar de Voedselbank.

Voor alle deelnemers is er koffie vooraf en snert na. Het gaat bij de wandeling niet om de prestatie of de afstand, maar om het gebaar van

solidariteit met mensen die van de Voedselbank gebruik moeten maken.