┬ę 2019 Albert
STEENWIEK

Historische winkels en bedrijven die nu nog

bestaan

Aberson

De grondlegger voor het bedrijf was de in Steenwijk geboren Gerrit Jan Aberson (1765-1825. Zijn ouders en voorouders waren afkomstig uit de Gelderse Achterhoek. Toen hij in 1794 trouwde met de Steenwijker Annigje Henderiks, was hij timmerman van beroep. Waarschijnlijk was hij van jongs af aan al timmermansknecht; in later archiefstukken wordt hij als aannemer vermeld. Het gezin woonde aan het eind van de Neerwoldstraat, tegenover het toenmalige Posthuis (nu Chinees). Naast hun wo- ning was de timmerwerkplaats en winkel, onderaan de stadswal,op de hoek van de latere Paardenmarkt. Bedrijf ging over van vader op zoon. Hun kleinzoon Hendrik (1833- 1893) bouwde het markante witte huis aan de Paardemarkt, dat in 1980 voor de bouw van Prinsenhoven moest wijken. Het was Gerrit Jan Aberson (1876-1955) die naam maakte met de bouw van de huidige spits van de Sint Clemenstoren. Sinds 1558 moest de toren het zonder spits stellen. De spits was er afgewaaid tijdens een zware zuidwesterstorm. De architect W.A.M. ter Riele stelde een restauratieplan op. Op 23 maart 1913 werd het werk gegund aan Aberson voor Fl. 7223,00. Op 1 augus- tus 1914 vond de oplevering plaats. De constructie bestaat sindsdien uit een 34 meter hoge spits en vier 7 m hoge hoekto- renstjes met een balustrade rondom. De toren onderging in de jaren 1999-2005 een volledige restauratie die ook door Aber- son werd uit gevoerd. De grote - of Sint Clemenskerk werd meerdere malen door de firma Aberson onder handen genomen. Aansluitend op de bouw van de torenspits werd in de jaren 1914-1916 een uitwendige restauratie van de kerk uitgevoerd. En inwendig werd in 1930- 1932 een aantal zaken uigevoerd. Maar de meest ingrijpende restauratie was in 1974-1981. Op 2 mei 1981 werd de kerk de kerk weer in gebruik genomen in aanwezigheid van Koningin Beatrix en Z.K.H. Prins Claus. De Kleine - of Onze lieve Vrouwekerk werd twee maal gerestaureerd door de firma Aberson. Tijdens de restauratie van 1960- 1957, en begeleid door de Steenwijker architect H.J. van Ommen. Men kwam daarbij in de westgevel een fraai gebeeldhoud- anker (uit het stadswapen van Steenwijk) te voorsschjijn.De laatste restauratie vondt plaats in de jaren 2001-2002 toen werd het pannendek vernieuwd en de westgevel met het torentje gerestaureerd. Hendrik Aberson (1915- 1976) was degene die het bedrijf leide na de tweede wereldoorlog hij genoot be-kendheid door zijn vele maatschappelijke functies die hij be- kleede. In 1967 was hij gemeenteraadslid voor de VVD. Vier jaren na zijn overlijden verhuisde het bedrijf naar het huidige adres de Dolderweg. H.J. van den brink, die in 1978 in dienst van de firma was getreden, nam het bedrijf in 1984 over. Er werd veel bouw en restauratiewerk in Steenwijk en omgeving uitgevoerd, maar later breide het werkgebied gestaag uit over het gehele land. Enkele werken die in Steenwijk onderhanden werden genomen waren 't Geveltien aan de Markt, voormalig Varkenwaag aan de Scholenstraat en natuurlijk de prachtige villa RamsWoerthe. Ook nieuwbouw zoals de hotel Hiddingerberg wat nu Fletcher is, en particuliere woningbouw. Van de restauratieprojecten buiten Steenwijk waar mee de firma naam maak- te naam maakte noemen we Stroinkgemaal aan de Zuiderzeedijk tussen Blokzijl en Vollenhove, de Grote kerk in Vollenhove en voormalig gemeentehuis, de havezate Oldruitenborgh, eveneens in Vollenhove, In Kampen werd de Broederpoort geres- taureerd, in Zwolle kantoor van de voormalige Rijks Planologi-sche Dienst, in Hattem het stadhuis en in Deventer de toren van de Sint Lebuïnuskerk en de beide westertorens van de Bergkerk.
Meer  Info Meer  Info