Tromp Meesters werd geboren als Salco Tromp, zoon van Jan Meesters en Letje Tromp. Hij kreeg in 1873 toestemming om de achternaam van zijn moeder Tromp bij de zijne te voegen. Ook zijn nakomelingen verkregen het recht om de dubbele naam Tromp Meesters te dragen. Hij dreef in Steenwijk een houthandel, die hij tot bloei wist te brengen. Bij zijn overlijden in 1895 werd uit een door hem verstrekt legaat een werkinrichting tot wering der bedelarij gesticht. In 1896 werd het gebouw in gebruik genomen. Dit gebouw werd tot na de Tweede wereldoorlog werk geboden aan Steenwijkse werklozen. De Vereniging tot bestrijding der Bedelarij door Werkverschaffing. De werkzaamheden bestonden in die periode voornamelijk uit het vlechten van matten. Het Staat aan het Steenwijkerdiep nummer 71 en het is nu in exploitatie als Chinees Restaurant. De Vereniging heeft bestaan van 1893 - 1951.