Berend ten Broecke of Bernardes Paludanus 1550-1633

Geboren in Steenwijk en overleden in Enkhuizen. Was een Nederlands wetenschapper en arts. Hij is vooral beroemd geworden om zijn rariteitenkabinet. Dit rariteitenkabinet was het eerste kabinet van belang in Nederland.

Berend ten Broecke of Bernardes Paludanus 1550-1633

Geboren in Steenwijk en overleden in Enkhuizen. Was een Nederlands wetenschapper en arts. Hij is vooral beroemd geworden om zijn rariteitenkabinet. Dit rariteitenkabinet was het eerste kabinet van belang in Nederland.

Salco Tromp Meesters 1816-189

Sinds 1743 exploiteerde men aan het Steenwijkerdiep een eek- en volmolen en oefenden leden van dit geslacht beroepen uit als leerlooier, runhandelaar en lijmzieder. In de jaren dertig van de vorige eeuw breidde zij haar activiteiten drastisch uit. De molen aan het Steenwijkerdiep werd ingericht als houtzaagmolen en de gebroeders Hendrik en Salco Tromp Meesters richtten een firma op, die zich spe- cialiseerde in de houthandel en de ver- werking van hout.

Henderik Cordes 1824-1902

Fotograaf, uitgever van ansichtkaarten. Was aanvankelijk horloge- en klokkenma- ker, sinds 1860 stadsklokkenist in Steenwijk. Vanaf 1865 was hij actief als por- tret- en landschapsfotograaf, in 1879 opgevolgd door B. Hogewind. De ansicht- kaarten met zijn naam behoren tot de oudste van Steenwijk en omgeving.

Jan Tromp Meesters 1847-1918

Aan Meppelerweg liet hij in 1897 de villa Nijenstede bouwen en was Lid prov. Staten Overijssel en was ook gemeenteraadslid.

Albert Smid 1848-1935

Boekdrukker/schrijver/ dichter. Was populair om dat hij de beschouwing in dia- lect deed en wel onder het pseudoniem Joris Goedlevenen. Deed dat veel in Algemeen Nieuwsblad voor Steen-wijk en omstreken..

W.L Stokvis 1849-1938

Rabbijn .Was sinds 1868 werkzaam als voorganger in Dwingeloo, Tilburg, Delft, Amsterdam, New York en Boston. Van 1885-1929 was hij voorganger en gods- dienstleraar van de joodse gemeen-te in Steenwijk. Als geleerde vertaalde hij gedichten naar het Hebreeuws en publiceerde hij in de periode 1875-1938 in het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Hij maakte deel uit van verschillende besturen en werd alom gerespecteerd. Zijn graf bevindt zich op de Joodse Begraafplaats in Steenwijk

Jan Hendrik Tromp Meesters 1855-1908

Jan Hendrik Tromp Meesters heeft zich vooral ingezet voor de verbetering van het onderwijs in Steenwijk en bouwde ook het mooie gebouw RamsWoerthe en lied het Park RamsWoerthe aan-leggen.

D.H. Wicherson 1856-1934

Industrieel. Volgde in 1898 zijn vader op als eigenaar van de houtzagerij annex houthandel De Eikel aan het Steenwijkerdiep. Stelde, als eigenaar, het landgoed De Bult open voor het publiek. Zette zich, als lid van de gemeenteraad (1896- 1909), in het bijzonder in voor de gezondheidszorg. Was van 1908-1922 voorzitter van de Kamer van Koophandel en in 1923 initiatiefnemer tot oprichting van de vereniging Steenwijker Belangen

Jan Krop 1872-1906

Banketbakker in de Oosterstraat zoon was Hildo Krop.

Leo Polak 1880-1941

Was een Nederlands filosoof, rechtsgeleerde en een bekende verkerende

Henderik de Vroome 1882-1957

Henderik is geboren in Dalen en zijn vader was commies en als zodanig werkzaam bij de Steenwijker Stroopfabriek, belast met de inning van accijns op suiker. Ook Hendrik was voorbestemd tot dit vak, maar hij haakte af, En werd melkcontroleur in Smilde, Olde- holtpade en Wolvega. Later vestigde hij zich in de Gasthuisstraat in Steenwijk, waar hij een melksalon dreef en een limonadefabriek exploiteerde. Daarnaast bleef hij 'aan huis' het beroep van melkcontroleur uit-oefenen. Hij trad toe tot de S.D.A.P. en vertegenwoordigde die partij in de gemeenteraad van Steenwijk van 1919 tot 1939. Van 1939 tot 1941 was hij wethouder. Na de oorlog was hij opnieuw wethouder (van 4 december 1945 tot 3 september 1946) in de Gemeente Steenwijk. Toen trad hij toe tot het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel en werd hij daarnaast waar-nemend Commissaris der Koningin. Hij heeft zich intensief beziggehouden met het sociale en culturele leven in Steenwijk en daarbuiten

Hildo Krop 1884-1970

Hildo koos, na een gedegen koks-en bakkersopleiding, voor het kunstenaarschap. Al snel na zijn opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten maakte hij naam en werd hem door de gemeente Amsterdam een dienstverband aangebo- den. Na veertig jaar voor de gemeente Amsterdam te hebben gewerkt, werd hem uiteindelijk in 1956 de eretitel van Stadsbeeldhouwer van Amsterdam toegekend. Uit deze jarenlange relatie zijn ontelbare werken voor de stad Amsterdam voort- gekomen. In de stadsuitbreidingswijken van tussen de beide wereldoorlogen, op bruggen en in parken treft men werk van Hildo Krop aan.

Frans Nipperus 1912-2000

Ambtenaar, verzetsman, raadslid. Werkte van 1937-1977 bij de Provinciale Water- staat, onder meer bij de aanleg van de Blokzijlseweg, de laatste jaren als tech- nisch hoofdambtenaar. Was in 1945 commandant van de binnenlandse strijd- krachten in Steenwijk, daarvóór actief als verzetsman en bij hulp aan onderdui- kers. Was in 1954 medeoprichter van V.V. d‘ Olde Veste, van 1970-1986 gemeen- teraadslid voor de ARP (later CDA) en vele jaren lid van de Commissie Oudheid- kamer .

Albert van Dijk 1915-1984

Roepnaam Alle. industrieel. Nazaat uit een oud geslacht van koperslagers in de Woldstraat. Ontwikkelde sinds 1957 zijn loodgieterbedrijf tot een productiecen- trum van kunststofleidingsystemen dat, onder de naam DYKA, het grootste bedrijf in Steenwijk is.

Henderik Bruinenberg 1917-1972

Bijnaam: De Brune; Steenwijkerwold 20 november 1917 Steenwijk 14 augustus 1972), foto- journalist. Fotografeerde en schreef over de geschiedenis van land en volk van Noordwest Overijssel. Zijn meest bekende boeken zijn: De tijd vertelt; over het leven in de Noordwesthoek (1959), Wij in Steenwijkerwold (1964; ook als film in 1961) en Duizend jaar Steenwijk (1965).

Pieter Schep

Woonde sinds 1944 op verschillende plaatsen in en om Steenwijk. Kleurrijk figuur die zich, al wervende, met tekenen en schilderen bezig hield.

Timo Osse 1917-1987

Hotelier. Exploiteerde het bekende familiebedrijf hotel-restaurant De Gouden Engel en liet dit in 1954 verbouwen. Was van 1972-1984 voorzitter van Horeca Nederland en werd in 1982, tijdens het interna- tionale horecacongres in Parijs, benoemd tot ereburger van die stad

Lammert de Weme 1919-2006

Politieambtenaar. Was sinds zijn komst in 1952 een bekend politieman met grote verdiensten voor de Steenwijker gemeenschap. Was daarnaast KNVB-consul, me- deorganisator van de Avondvierdaagse, speler en leider in het bedrijfsvoetbal en van 1956- 1994 sportverslaggever voor de OSC.

Cees Winters 1926-1993

Administrateur, wethouder. Was van 1950-1987 als staladministrateur in dienst van de zuivel-fabriek Ons Belang in Tuk. Daarnaast was hij van 1958-1973 lid van de gemeenteraad van Steenwijkerwold voor de CHU en van 1973-1983 wethou- der van de gemeente Steenwijk voor het CDA en beklede verschillende bestuurs- functies.

Bertus Brummelen 1935-1997

Juwelier, antiekhandelaar. Werd in 1986, bij een omroepersconcours op De Markt, gekozen tot stadsomroeper van Steenwijk. Promotor van de Oranjevereniging en van toeristische activiteiten. Was oprichter en voorzitter van de Eerste Vereniging van Stads- en Dorpsomroepers in Nederland.

Onder

constructie