Bodebus

In 1813 werd de inhoud van de stadszilverkast verkocht. De meeste

voorwerpen werden toen omgesmolten. Slechts de uit de uit 1630

stammende ‘bodebus’, het onderscheidingsteken van de stadsbode, bleef

bewaard.