Boek & Brochure

Tromp Meesters werd geboren als Salco  Tromp, zoon van Jan Meesters en Letje 

Tromp. Hij kreeg in 1873 toestemming  om de achternaam van zijn moeder  Tromp

bij de zijne te voegen. Ook zijn  nakomelingen verkregen het recht om de  dubbele

naam Tromp Meesters te  dragen. Hij dreef in Steenwijk een  houthandel, die hij tot

bloei wist te  brengen. Bij zijn overlijden in 1895 werd  uit een door hem verstrekt

legaat een  werkinrichting tot wering der bedelarij  gesticht.In 1896 werd het

gebouw in  gebruik genomen. Dit gebouw werd tot  na de Tweede wereldoorlog

werk  geboden aan Steenwijkse werklozen.De  Verenging tot bestrijding der

Bedelarij  door Werkverschaffing. De  werkzaamheden bestonden in die  periode

voornamelijk uit het vlechten van  matten. Het Staat aan het Steenwijkerdiep 

nummer 71 en het is nu in exploitatie als  Chinees Restaurant. De Vereniging heeft bestaan van 1893 -  1951.