© Albert
STEENWIEK

Monumenten

De Heren van de Rechter

  Het voorm. stadhuis (Markt 72) heeft een voorgevel uit 1842. Het deels oudere stadhuiscomplex daarachter strekt zich uit over het bouwblok tussen Waagstraat, Vrouwestraat en Koningstraat; dat bouwblok omvat tevens de voorm. stadswaag en het voorm. postkantoor. Over de oudste geschiedenis van het stadhuis is weinig bekend. In ieder geval nam men in 1564 op de hoek van Markt en Koning- straat een nieuw stadhuis annex stadswijnhuis in gebruik. Het stadswijnhuis tevens stadsherberg werd  later ingericht in een aangrenzend gebouw, in 1650 aangekocht, pand op de hoek van Markt en Waag- straat. In 1657 kwam aan de  achterzijde, langs de Waagstraat, een nieuwe raadkamer tot stand, in 1696 gevolgd door een ver-dere uitbreiding. Delen van het  stadhuis kregen in 1750 een nieuwe kap. Burgemeester J.J. Cornelissen legde in 1842 de eerste steen voor een grote verbouwing waarvan de ontwerper onbekend is gebleven, maar waarvan de uitvoering in handen lag van timmerman R.A. de Boer. De beide panden aan de Marktzijde kre- gen één gepleisterde neoclassicistische gevel met gepleisterde hoekblokken en een dito midden-risaliet. De ingangspartij heeft  gestileerde ionische pilasters op postamenten. Daarboven bevinden zich een balkon en, op de daklijst, een dakkapel met wijzerplaat. De grote raadzaal aan de Waag- straatzijde werd in 1842 ook nieuw opgetrokken, zij het met behoud van enig ouder muurwerk. Het stadhuis bood onderdak aan het politiebureau, de brandweer en het in 1838 opgerichte kantongerecht. De stadsherberg bleef tot 1876 bestaan. In 1873 werd de stadsstal aan de achterzijde, langs de Vrouwenstraat, verbouwd en  verhoogd en het deel op de hoek met de Waagstraat ingericht als postkantoor. Aan de Koningstraat kwam in 1898 een uitbreiding  voor de postbestellers tot stand, uitgevoerd in neorenaissance vormen, waarschijnlijk naar ontwerp van B. Rouwkema. Nadat in 1921 het nieuwe postkantoor (Oosterstraat 80) gereedkwam voorzien van reliëfwerk van Hildo Krop stootte men een deel van  de gebouwen, op de hoek van Waagstraat en Vrouwenstraat, af. In 1919 verhuisde het stadhuis naar de villa Rams Woerthe, waarna het oude complex tot 1992 in gebruik was als kantongerecht. Bij een ingrijpende modernisering in 1952 kreeg de zijgevel aan de Koningstraat een extra verdieping. Op enkele oude eiken kap- spanten en twee deuren met 15de- eeuwse rozetten gevat in neorenaissance omlijsting na is er inwendig weinig bewaard  gebleven. De Rechter nu is in het oude gebouw gevestigd het Grand cafe De Heren van de Rechter. Voorheen was het De Rechter. Men kwam aan de  naam natuurlijk door het oude kantongerecht, dat was de  basis. Daarna zijn wij aan het zoeken en  denken geslagen. In  Vledderveen woont de familie  van Muylwijck. Wij kwamen in contact met deze bijzonder aardige familie. Jesse is namelijk de tekenaar van de  strip De Rechter. Kijk eens op  de site www.jessecartoons.com},  dan wordt alles een stuk duidelijker. Veel idee'n kwamen er op tafel. Zo heeft Jesse de  menukaart geschreven, de cartoons hiervoor gemaakt. De  Rechter uit de boeken wordt als  logo gebruikt samen met het  lettertype. Karikaturen zijn er ge- maakt van alle  personeelsleden, deze hangen in het café aan de wand. Een prachtige vergroting van de door  Jesse getekende Nachtwacht  hangt in de hal. En zo kunnen  we nog uren doorgaan. Voor ons was het duidelijk, na de fijne gesprekken met Jesse  en Marleen besloten we ons  bedrijf "De Rechter van Steenwijk" te noemen. Maar door een brand in 2013 is de naam veranderd in de Heren van de Rechter, twee andere personen namen de zaak toen over.