De Rechter

Het voorm. stadhuis (Markt 72) [8] heeft een voorgevel uit 1842. Het deels ou-

dere stadhuiscomplex daarachter strekt zich uit  over het bouwblok tussen

Waagstraat, Vrouwestraat en Koningstraat; dat bouwblok omvat tevens de

voorm. stadswaag en het  voorm. postkantoor. Over de oudste geschiedenis

van het stadhuis is weinig bekend. In ieder geval nam men in 1564 op de

hoek  van Markt en Koning-straat een nieuw stadhuis annex stadswijnhuis in

gebruik. Het stadswijnhuis - tevens stads-herberg - werd  later ingericht in

een aangrenzend, in 1650 aangekocht, pand op de hoek van Markt en Waag-

straat. In 1657 kwam aan de  achterzijde, langs de Waagstraat, een nieuwe

raadkamer tot stand, in 1696 gevolgd door een verdere uitbreiding. Delen

van het  stadhuis kregen in 1750 een nieuwe kap. Burgemeester J.J. Cornelis-

sen legde in 1842 de eerste steen voor een grote verbouwing waarvan de ontwerper onbekend is  gebleven, maar waarvan de uitvoering in

handen lag van timmerman R.A. de Boer. De beide panden aan de Marktzijde kregen  één gepleisterde neoclassicistische gevel met geplei-

sterde hoekblokken en een dito middenrisaliet. De ingangspartij heeft  gestileerde ionische pilasters op postamenten. Daarboven bevinden zich

een balkon en, op de daklijst, een dakkapel met  wijzerplaat. De grote raadzaal aan de Waagstraatzijde werd in 1842 ook nieuw opgetrokken, zij

het met behoud van enig ouder  muurwerk. Het stadhuis bood onderdak aan het politiebureau, de brandweer en het in 1838 opgerichte kanton-

gerecht. De  stadsherberg bleef tot 1876 bestaan. In 1873 werd de stadsstal aan de achterzijde, langs de Vrouwenstraat, verbouwd en  verhoogd

en het deel op de hoek met de Waagstraat ingericht als postkantoor. Aan de Koningstraat kwam in 1898 een uitbreiding  voor de postbestellers

tot stand, uitgevoerd in neorenaissance-vormen, waarschijnlijk

naar ontwerp van B. Rouwkema. Nadat in  1921 het nieuwe post-

kantoor (Oosterstraat 80) gereedkwam - voorzien van reliëfwerk

van Hildo Krop - stootte men een deel van  de gebouwen, op de

hoek van Waagstraat en Vrouwen-straat, af. In 1919 verhuisde het

stadhuis naar de villa Rams Woerthe, waarna het oude complex

tot 1992 in gebruik was als kantongerecht.  Bij een ingrijpende

modernisering in 1952 kreeg de zijgevel aan de Koningstraat een

extra verdieping. Op enkele oude eiken  kapspanten en twee

deuren met 15de-eeuwse rozetten gevat in neorenaissanceom-

lijsting na is er inwendig weinig bewaard  gebleven.

De Rechter  Nu is in het oude gebouw  gevestigd het Grand cafe

De  Rechter men kwam aan de  naam natuurlijk door het oude 

kantongerecht, dat was de  basis. Daarna zijn wij aan het  zoeken

en denken geslagen. In  Vledderveen woont de familie  van

Muylwijck. Wij kwamen in  contact met deze bijzonder  aardige

familie. Jesse is  namelijk de tekenaar van de  strip De Rechter.

Kijk eens op  de site {www.jessecartoons.com},  dan wordt alles een stuk  duidelijker. Veel idee'n kwamen  er op tafel. Zo heeft Jesse de  menu-

kaart geschreven, de  cartoons hiervoor gemaakt. De  Rechter uit de boeken wordt als  logo gebruikt samen met het  lettertype. Karikaturen zijn

er  gemaakt van alle  personeelsleden, deze hangen  in het café aan de wand. Een  prachtige vergroting van de door  Jesse getekende Nacht-

wacht  hangt in de hal. En zo kunnen  we nog uren doorgaan.  Voor ons was het duidelijk, na  de fijne gesprekken met Jesse  en Marleen beslo-

ten we ons  bedrijf "De Rechter van  Steenwijk" te noemen.

Contact

De Rechter van Steenwijk

Markt 72

8331 HK Steenwijk

0521-521680

Website: http://www.deherenvanderechter.nl

Onze monumentale voordeur staat 7 dag

en per week voor u open:

Openingstijden:

Zo & Ma: 12:00 – 23:00 uur

Di & Wo: 10:00 – 23:00 uur

Do: 10:00 – 00:00 uur

Vr: 10:00 – 01:00 uur

Za: 10:00 – 02:00 uur

Keuken:

Zo & Ma: 12:00 – 21:00 uur

Di t/m Za: 11:30 – 21:00 uur