De Doopsgez. vermaning (Onnastraat 10) is een eenvoudige neoclassicistische zaalkerk uit 1828. Aan het voorplein heeft het gebouw een brede tuitgevel voorzien van blokbepleistering, geblokte hoekpilasters en een rondboogvenster. Het tuitvormig bekroonde ingangsportaal vertoont een gotiserend element in de vorm van een driepasmotief. Voorts twee stenen met opschrift, respectievelijk: DEERSTESTEEN-GELEGD DOOR C .HOVENS- GREVE 28 JUNI 1828 en: IMMANUEL Ao 1630 Het interieur van het in 1981 gerestaureerde gebouw bevat 19de-eeuws meubilair. Het uit 1896 stammende, op een galerij geplaatste orgel is gemaakt door Bakker en Timmenga; de orgelkast dateert van 1735. Beschrijving van Doopsgezinde kerk, pastorie. Het van omstreeks 1875 daterende herenhuis is gebouwd als pastorie bij de ernaast staande, uit 1828 daterende Doopsgezinde kerk (RM nummer 34592). Het huis, dat een gave 19e eeuwse voorgevel bezit, onderscheidt zich qua vormgeving en detaillering in niets van de in die periode gangbare eclectische woonhuisarchitectuur. Omschrijving. De pastorie heeft een vierassige voorgevel met luiken in de gepleisterde plint en een verdieping onder met Hollandse pannen gedekt samen- gesteld schilddak. De originele zesruits schuifvensters en de vleugeldeur met hardstenen drempel, stolpnaald en bovenlicht met middenstijl zijn licht getoogd en voorzien van profiellijsten met afgeronde bovenhoeken en lekdorpels met kleine hoekconsoles. De gevel wordt beëindigd door een gepleisterd entablement met ver uitkragende, geprofileerde houten kroonlijst. De rechter zijgevel heeft rechtgesloten vensters en een deur met bovenlicht, alsmede staafankers ter hoogte van de balklaag. De gevel is op de parterre gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. Het huis is door middel van een dito gepleisterd tussenlid met plat dak verbonden met de vermaning. In de gepleisterde achtergevel een uit de jaren dertig daterende stalen deuren vensterpartij, alsmede een originele houten deur met roedenverdeling in het bovenlicht. Het interieur is nog voor een deel in oorspronkelijke staat. In de gang bevindt zich een originele tochtdeur met gefacetteerd glas binnen een roedenverdeling. De voorste ruimte rechts van de entrée is tevens toegankelijk via de deur in de zijgevel. Deze en de daarachter liggende ruimte werden oorspronkelijk gebruikt als portaal en vergaderruimte voor de kerkeraad. Waardering. De pastorie is een mooi en vrij gaaf voorbeeld van karakteristieke, representatieve woonhuisarchitectuur in een sobere eclectische bouwstijl, waardoor het beeldbepalende pand van architectuur historisch belang is. Vanwege de oorspronkelijke functie is het cultuurhistorisch van belang en door de situering in een vrijwel gesloten gevelwand in de oude binnenstad is het bovendien stedebouwkundig van betekenis. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)