© 2019 Albert
STEENWIEK

Expositie

Villa RamsWoerthe Museumhuis

Villa Rams Woerthe is een nieuwe trouwlocatie met een majestueuze uitstraling. De perfecte locatie voor een mooie bruiloft. Op de beletage zijn verschillende zalen voor het voltrekken van de huwelijksceremonie, een toost, receptie of diner. Het interieur van Rams Woerthe is zeer indrukwekkend en voorzien van wand- schilderingen, enorme schouwen, marmeren lambrisering en schitterend gebrand- schilderd glas. Het huis is een voorbeeld van de ‘Nieuwe Kunst’ (de Nederlandse variant van de Jugendstil of Art Nouveau), de kunststroming die rond 1900 popu- lair was onder de gegoede burgerij. De majestueuze villa werd gebouwd in 1899 in opdracht van de schatrijke houthandelaar Jan Hendrik Tromp Meesters. Na een prijsvraag werd architectenbureau Van Gendt, bouwers van het Concertgebouw in Amsterdam, gevraagd het ontwerp te leveren. Villa RamsWoerthe (Hendrik de Keyser) Gasthuislaan 2 8331 MX Steenwijk.

Instituut Hildo Krop (Collectie)

Het Instituut Collectie Krop is de stichting die de collectie voor de gemeente Steenwijkerland beheert. Het ICK heeft zich ook tot taak gesteld ieder jaar een facet van Krops veelzijdigheid uit te vergroten en daarover zo mogelijk een publi- catie uit te brengen. Zo werden de afgelopen jaren exposities ingericht en ver- schenen er boekuitgaven van zijn houtsneden, van zijn keramische werken en van de door hem vervaardigde dans en toneelmaskers. Het meest recente boek is van 2012 en uniek omdat het het eerste boek is dat alle werken van Hildo Krop in Am- sterdam laat zien met achterin het boek een plattegrond van Amsterdam waarop met corresponderende cijfers in het boekje de plaatsen zijn aangegeven waar de beelden zich bevinden. Instituut Collectie Krop (ICK) Gasthuislaan 2 8331 MX Steenwijk Tel: 06 1070 9326 (alleen tijdens openingstijden).

De Stichting “Galerie Steenwijk”.

Bestaat sinds 1966 en is in combinatie met de Bibliotheek in Steenwijk gevestigd. Galerie Steenwijk bevindt zich boven de Bibliotheek aan de Meppelerweg 47 te Steenwijk (Rabogebouw), lift aanwezig. De stichting heeft ten doel het organise- ren van tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst en andere kunstvor- men. Het beleid van het huidige bestuur is een zo groot mogelijke diversiteit van tentoonstellingen te presenteren met een hoge kwaliteit. In het expositieseizoen, dat loopt van september tot en met mei, zijn ongeveer acht tentoonstellingen, waarvan de toegang altijd gratis is. Het postadres van de galerie is uitsluitend: Postbus 112, 8330 AC Steenwijk E-Mail: secretariaat@galeriesteenwijk.nl Telefoon secretariaat: 0521-512486 (Alie van Kuilenburg: coördinator / Jacob de Vos: secretaris.)