Dit bedrijf vindt zijn oorsprong in een geslaagd samenwerkingsverband van

K. Getreuer (1896-1962),zijn zoon  E.Getreuer (1923) en diens compagnon H.

Faber (1916-1994). In 1946 richten zij, in een pand naast de toemalige

Steenwijker Bank aan de Vrouwenstraat te Steenwijk, Faget  Elektrische

Meetinstrumenten en Apparatenfabriek op. De naam Faget is samen gesteld

uit de beginletters va de  beide familienamen. Faber had de uistekende

contactuele eigenschappen en commerciƫle inslag.En deed dus de

acquisitie en  verkoop.. Zijn commpafnon E.Getreuer was de man met kennis

van de elektrotechniek en hield zich bezig  met de  ontwikkeling van

produchten en gaf de leiding over het fabricageproces. De bedrijfsruimte

aan de Vrouwenstraat bleek te klein te zijn. Men verhuisde in 1950 naar de

voormalige  sigarenfabriek De Witte Raaf aan de Tukseweg.

Alles liep voorspoedig  en men besloot tot nieuwbouw in 1961.  Men vestigde zich toen aan de Pruduktieweg.. Maar ook daar groeide men uit

het jasje en besloot men  in 1971 en  1978 uit tebreiden.  De huidige directie van Eleq wordt gevoerd door Robert Getreuer (1955). kleinzoon van

K. Getreuer die in 1996  afscheid nam van het bedrijf.