Gasfabriek

De gasfabriek werd in 1859 opgericht aan de Tukseweg in Steenwijk. In 1899

werd het bedrijf overgenomen door de gemeente: Hermanus Joannes

Wieringa was de eerste directeur.Vanaf 1921 beschikte Steenwijk over

elektriciteit en de laatste gaslantaarns werden vervangen door elektrische

verlichting in 1933. Met de komst van aardgas werd de gasfabriek overbodig

en werd in 1952 afgebroken