De Christelijke Afgescheidene Gemeente te Steenwijk werd op 1 december 1835 geïnstitueerd. Na ‘in de huizen’ van gemeenteleden te hebben gekerkt werd in 1842 een eigen kerk in gebruik genomen. Omdat de Gereformeerde Kerk van Steenwijk groeide, werd een grotere kerk noodzakelijk. In 1922 werd aan de Onnastraat de Binnenkerk in gebruik genomen; de eerste steen van het kerkgebouw werd, ook getuige de gedenksteen in de muur naast de hoofdingang van de kerk, gelegd door de toenmalige plaatselijke gereformeerde predikant, ds. C.W.E. Ploos van Amstel, die van 1920-1929 aan deze kerk verbonden was. Na de ingebruikname werd de oude Afgescheiden kerk afgebroken. Doleantie. Sinds 21 april 1887 was in Steenwijk ook een Nederduitsche Gereformeerde Kerk gevestigd, afkomstig uit de landelijk door dr. Abraham Kuyper geleide zogenoemde Doleantie, de tweede orthodontic uittocht uit de Nederlandse Hervormde Kerk. Hoewel beide kerken landelijk op 17 juni 1892 fuseerden, konden de Christelijke Gereformeerde Gemeente en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Steenwijk pas vanaf 1 maart 1914 door één deur. Tussen 1892 en 1914 heetten beide kerken overigens officieel al Gereformeerde Kerk, zij het dat de Christelijke Gereformeerde Gemeente Gereformeerde Kerk A genoemd werd, en de Nederduitsche Gereformeerde Kerk Gereformeerde Kerk B; beide waren in die tijd overigens geheel zelfstandig, ook al werden ten aanzien van de kerkelijke samenleving afspraken gemaakt. Op 1 maart 1914 smolten ook plaatselijk de twee kerken samen en ontstond in Steenwijk de Gereformeerde Kerk. De laatste kerkdienst in de Gereformeerde kerk aan de Onnastraat werd gehouden op 4 maart 2012. Sins 2012 staat deze kerk te koop, en verkocht in december 2015 aan Onna BV, die gaat er zorgappartementen in maken. Het orgel is verhuist naar Letland, waar het een tweede leven in een kerk krijgt. Adres: Onnastraat 44 8331HM Steenwijk Gereformeerde Kerk Onnastraat 16 8331 JC