Indië monumnet

Het Indisch monument 'De Gebroken Tegel' in Steenwijk (gemeente

Steenwijkerland) is een bakstenen gedenksteen, waarvan de bovenzijde

schuin afloopt. Op de voorzijde van de gedenksteen is een plaquette

aangebracht. Op de bovenzijde is een in drie stukken gebroken tegel

ingemetseld.

Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945, Burgers

voormalig Nederlands-Indië, Militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945

Ontwerper: Annica Koot en de onthulling was in 1997

Locatie

Het monument bevindt zich in het Slingerbos aan de Gagelsweg in Steenwijk (gemeente Steenwijkerland).