Januari/februari bijeenkomsten Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Beste Mantelzorgers en andere belangstellenden, Een nieuw jaar ligt voor ons, alweer de vijfde jaargang van ons Mantelzorgnetwerk. Onlangs

hebben we onze 1000ste mantelzorger mogen inschrijven, een bijzonder moment wat ook laat zien dat mantelzorg leeft in onze gemeente. En

dat is nu juist waar we het voor doen! De komende maanden hebben we weer een gevulde agenda, zo vindt u ons steeds vaker bij u in de buurt.

Op vaste momenten in de maand schuiven we aan bij koffie ochtenden, momenten om elkaar te ontmoeten en ook te horen wat er leeft rond

(mantel)zorg. Namens alle netwerkpartners wens ik u alle goeds voor 2017! Heeft u tips of ideeën met betrekking tot ondersteuning of

anderszins zaken waar u mee zit of tegen aanloopt als mantelzorger? Dan horen we dit graag van u. Aanmelden als mantelzorger kan

doorlopend, via onze website,  info@mantelzorgnetwerksteenwijkerland.nl of 0521-539888. We wensen u veel leesplezier en graag tot ziens op

een van de activiteiten!

 

Hartelijke groet, Paula Bierma,  Coördinator Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

 

Agenda januari en februiari:

Dinsdag 10 januari van 10:00-11:30 uur  Bijeenkomst actief in de Kop in de Burght, G van Rhenenlaan 2 in Vollenhove

Donderdag 10 januari 10:00-11:30 in Grandcafé De Gouden Engel, Woonzorgcentrum Nijenstede, Joh. Bogermanstraat 1,

Steenwijk.

Donderdag 12 januari, van 10:00-11:30 uur in “De Korf”, Gasthuislaan 84 in Steenwijk

Zaterdag 14 januari, jonge mantelzorgers basisschoolleeftijd in Kallenkote

Woensdag 18 januari, Alzheimercafé in Vollenhove

Donderdag 19 januari, Actief in de Kop in Oldemarkt

Donderdag 19 januari, Alzheimercafé in Oldemarkt

Dinsdag 24 januari, Yoga workshop voor mantelzorgers in Steenwijk 

Donderdag 26 januari,  Mantelwandelen in Steenwijk •

Woensdag 1 februari, Kopje Koffie West in De Korf in Steenwijk 

Woensdag 1 februari, Alzheimercafé in Zonnewiede, Giethoorn

Donderdag 2 februari, Huiskamer de Middenweg in De Meenthehof

Dinsdag 7 februari, Inloop in De Wijkgebouw de Gagels

Donderdag 9 februari, Hersenletseltrefpunt

Vrijdag 10 februari Jonge Mantelzorgers 10+

Dinsdag 14 februari, Inloopbijeenkomst actief in de Kop in de Burght in Vollenhove

Dinsdag 14 februari, Alzheimercafé in Nijenstede in Steenwijk 

Woensdag 15 februari, Open over Kanker in Steenwijk

Donderdag 16 februari, Actief in de Kop in Oldemarkt

Dinsdag 28 februari,  Mantelwandelen in Steenwijk

Coördinator Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

0521-539888, zoveel mogelijk bereikbaar van maandag t/m donderdag van 9:00-12:00

bezoek/postadres: Mr Zigher ter Stegestraat 9, 8331KG, Steenwijk

www.mantelzorgnetwerksteenwijkerland.nl

Volgt u ons al? twitter https://twitter.com/MantelzorgSTW 

En like ons op Facebook https://www.facebook.com/MantelzorgnetwerkSteenwijkerland

Waar zorg is, is mantelzorg!