Jonas en de walvis

Jonas en de walvis door Nic Jonk. 1967

Nicolaas (Nic) Jonk (Schermerhorn 1928-Alkmaar 1994), beeldhouwer,

zijn sculpturen zijn duidelijk herkenbaar door de "aaibare" ronde vor-

men en zijn duidelijke voorliefde voor een beperkt aantal thema‘s uit

de bijbel en mythologie die hij steeds opnieuw uitwerkt, met het stre-

ven ze telekens beter te verbeelden. Zo heeft hij het thema van Jonas

en de walvis acht keer uitgebeeld. Andere exemplaren staan in Eind-

hoven, Tilburg, Bergen aan Zee, Steenwijk, Vlaardingen en Amster-

dam-Osdorp.