De Tora "het heilige joodse boek. Het heiligste joodse boek is de Tora. Het is een perkamenten rol waarop de vijf boeken van Mozes zijn geschreven. De Tora is het eerste deel van de Tenach, de joodse bijbel. Het tweede deel is de Nevi'iem, dit zijn de boeken van de profeten. Het derde deel van de Tenach is de Chetoeviem, boe-ken met verhalen en gedichten. De Tora bestaat uit vijf boeken van Mozes en wordt ook wel pentateuch genoemd (penta=vijf): 1. Genesis (bereshiet) 2 . Exodus (sjemot ) 3. Leviticus (wajikra) 4. Numeri (bamidbar) 5. Deuteronium (devariem) God en Mozes. De joden geloven dat ze door God uitgekozen zijn om de Tora te ontvangen. Zeven weken nadat Mozes de Israëlieten ui Egypte had gehaald, beklom hij de berg Sinaï. God heeft hem de Tora toen uitgelegd en Mozes opgedragen de geboden in de stenen tafelen uit te houwen. De stenen tafelen werden in een gouden kist, de Ark van het verbond bewaard. De Kist. De Tora zit om twee houten rollers gewikkeld. om het schrift te beschermen bewaren de joden hem zorgvuldig. Oosterse joden gebruiken vaak een kist. andere joden bewaren de Tora in een geborduurde mantel. De schrijver. De Torarollen moeten volgens oud gebruik met de hand geschreven worden. Dit is een vak apart. De tekst wordt met en veren pen op speciaal perkament geschreven en er zijn strenge regels voor de schrijfwijze van de woorden. Het schrijven van een Torarol duurt ongeveer een jaar. De schrijver schrijft van rechts naar links. Het jatje. Niemand mag de Torarollen aanraken. Daarom gebruiken de lezers een leeswijzer. Deze heeft vaak de vorm van een handje. Hij wordt ook wel een jad genoemd, dat betekend hand. De Tenach. De Tora is het eerste deel van de Tenach. Tenach is de afkorting van de eerste letters van de boeken Tora, Nevi'iem en Chetoebiem. Eigenlijk is het dus T N Ch. In westerse talen kunnen we dit niet uitspreken en zijn er klinkers toegevoegd. De Tenach is ook een gedeelte van de christelijke bijbel en heet daar het Oude Testament. De Talmoed. Mozes kreeg van God regels en wetten gedicteerd. De meeste zijn opgeschreven in de Tora. Maar Mozes schreef niet alles op. Sommige regels gaf hij mondeling door. Om deze regels niet te vergeten is het toch opgeschreven; in de Talmoed. De Talmoed bestaat ook uit een aantal boeken. Het Hebreeuws. De Tenach, en dus ook de Tora, is in het Hebreeuws opgeschreven Het Hebreeuws is een oude taal. De taal die nu in Israël wordt gesproken, noemen wij Ivriet. Het is de moderne vorm van het Hebreeuws. De Talmoed is in een andere taal geschreven, namelijk in het Aramees. De lettertekens in het Aramees en het Hebreeuws zijn het zelfde.