PASMAN’S FABRIEKEN

KAZERNEGEBOUW

TIJDELIJKE KAZERNE

Nicolaas ter Meatstraat Deken van het Kapitel van de St. Clemenskerk te Steenwijk. In 1466 heeft hij de eerste steen van de toren van de St. Clemenskerk gelegd. Ter herinnering aan dit feit werd boven de ingang van de toren een steen aangebracht, waarin in het Latijns staat gefrift: ‘In het jaar ons Heren MCCCCLXV1 legde Claes ter Maeth. Deken, de eerste steen.
Design Albert © 2022