© Albert
STEENWIEK

Objecten

Hier staan een aantal objecten die de moeite waard zijn om eems te bekijken

Van gevelplastiek en kunstwerk tot Oorlogsmonument en veelal bestaand uit levenloze materie.

Gevel plastiek Bioscoop

Bioscoop: In 1957/1958 is het Citytheater gerealiseerd. Het ontwerp is van architect J. de Vries uit Sneek. Het gebouw op zich is bijzonder, wat wordt versterkt door een groot mozaiëk op de oostgevel, ontworpen door H.Tieman uit Delft. Hendricus J. (Henk) Tieman (Den Haag 1921 Rotterdam 2001), beeldhouwer, vanaf 1928 werkzaam als monumentaal kunstenaar op de afdeling Bouwaarde-werk van De Porceleyne Fles. Hij ontwierp en produceerde op grote schaal keramiek voor talloze ge-bouwen in heel Nederland.  

Goeman Borgesiusbank

Geschenk van burgerij aan burgemeester A.H. Goeman Borgesius bij zijn 25 jarig jubileum  1915 - 1940 Mr. Arius Hendrik Goeman Borgesius (Den Haag 16 mei 1883 - Bergen NH 18 oktober 1961), burgemeester van Steenwijk, 1915-1948 (onderbroken 1942- 1945).  

Johan van den Kornput

Johan van den Kornput (ook wel Cornput of Corput) (Breda , april 1542 - Groningen, 17 september 1611) was een Nederlandse militair tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hij is vooral bekend van zijn ver- dediging van Steenwijk in 1580 en 1581. Hij heeft daarover zelf een boekje geschreven onder het pseudoniem Reinico Fresinga. Van den Kornput was een telg uit een welgesteld Bredaas geslacht. Een groot deel van zijn familie was in 1567 gevlucht naar Duisburg en omstreken. Johan van den Kornput was daar toen al enige jaren in de leer bij Gerard Mercator. In 1566 had Van den Kornput een stadsgezicht van Duisburg vervaardigd voor de hertog van Kleef. Dit heeft hij  gepubliceerd on- der de Latijnse naam J. de Corput Brædanus. Nadien heeft Van den Kornput langs de Rijn gereisd en heeft onder andere enige tijd onderricht gehad van Johannes Sturm in Straatsburg. Sedert 1574 was hij betrokken bij de opstand. In 1578 is Van den Kornput actief bij de belegering van Deventer door George van Lalaing, graaf van Rennenberg, de stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Rennenberg liep echter in 1580 over naar de Spanjaarden. Hierna vond Van den Kornput Rennenberg tegenover zich bij Steen-wijk, in een beleg dat van 19 oktober 1580 tot 22 februari 1581 duurde. Van den Kornput verdedigde de stad met zijn troepen. Rennenberg wist de stad niet in te nemen en trok weg. In 1582 werd Steenwijk, na het vertrek van Van den Kornput, alsnog door de Spanjaarden onder Francisco Verdugo ingenomen.

Jonas en de walvis

Jonas en de walvis door Nic Jonk. 1967 Nicolaas (Nic) Jonk (Schermerhorn 1928-Alkmaar 1994), beeldhouwer, zijn sculpturen zijn duidelijk herkenbaar door de "aaibare" ronde vormen en zijn dui- delijke voorliefde voor een beperkt aantal thema‘s uit de bijbel en mythologie die hij steeds opnieuw uitwerkt, met het streven ze telekens beter te verbeelden. Zo heeft hij het thema van Jonas en de walvis acht keer uitgebeeld. Andere exemplaren staan in Eindhoven, Tilburg, Bergen aan Zee, Steenwijk, Vlaardingen en Amsterdam-Osdorp.  

Joodsmonument

Het 'Joods monument' in Steenwijk (gemeente Steenwijkerland) is  onthuld  op  18  september  2005  ter  nagedachtenis  van  de  51 omgekomen  joodse inwoners  van Steenwijk. initiatiefnemer   was   het   Comité   Stichting   Gedenkteken   Joodse Steenwijkers:  J.H.  Baas,  A.  Beeltje,  F.S.  Jellesma,  H.B. Prinsen - de Vroome,  J.A. van Rossum,  J. Slager  en  H. Spreen.  Voorts verscheen  op  genoem- de  datum  het  boek:  J.A.  van Rossum. 51 Portretten;  de vermoorde  joden van Steenwijk  uit  de  schaduw (2005).  Van  dezelfde  auteur verscheen: In de onderduik; hoe Steenwijker joden de oorlog overleefden (2011).  Het monumnet bestaat uit twee circa 1 meter 75 hoge zuilen van Belgische hardsteen die oprijzen uit een Davidsster die in de bestrating is aangegeven met gele klinkers. Op de zuilen zijn bronzen platen met namen aangebracht. De namen zijn, voor zo ver er sprake van was, per familie geordend. Boven en onder de bronzen plaquettes zijn teksten uitgehakt in de natuurstenen zuilen. Teksten In beide zuilen staat dezelfde tekst: op de ene zuil in het Nederlands en op de andere in het Hebreeuws. De tekst op de bovenzijde van de zuilen, afkomstig uit Job 7:10, luidt: 'NIMMER KEERT HIJ TERUG NAAR ZIJN HUIS. NOOIT ZIET ZIJN WOONPLAATS HEM WEER'. De tekst op de onderzijde van de zuilen luidt: '1940-1945. ZIJ RUSTEN IN VREDE'. Op de zes zijkanten van de zuilen zijn bronzen plaquettes bevestigd met daarop de voor- en achternamen van de 51 joodse oorlogsslachtoffers uit Steenwijk, evenals de leeftijd op het moment van overlijden. Symboliek: Kunstenaar Jan van Rossum laat de twee zuilen oprijzen uit een Davidsster. De zuilen zijn iets uit de ster geplaatst om uitdrukking te geven aan de gevolgen van de oorlog. Digitaal Joods Monument: De joodse oorlogs-slachtoffers die met dit gedenkteken herdacht worden, zijn tevens opgenomen in het 'Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland' Locatie: Het monument bevindt zich op de hoek van de Van den Kornputsingel en de Gasthuisstraat in Steenwijk (gemeente Steenwijkerland). Hier be-vinden zich tevens het algemene oorlogsmonument en de plaquette op de gevel van de voormalige synagoge.

Klokkerluider Lammegien

Dit kunstwerk staat bij de  grote kerk, ter nage-dachtenis  aan onze klokken luidster, Lammigje Boonstra van den  Boer (1891-1964). Met ingang van 1 juli 1925  werd zij tot ge-meentelijk klokken luider aangesteld. Gedurende bijna  40 jaar zou "Lammegien de klokken luidster" drie maal per dag de klokken van de Sint'Clemens toren luiden. In de tweede Wereldoorlog werden de klokken van de Sint'Clemens toren beroofd. Op 20 April 1943 werden de  klokken uit de toren gehaald. Na omzwer- vingen keerden zij eind 1945 weer terug in Steenwijk en werden weer  geplaatst in de toren.

Lute en Endrik

Lute  en  Endrik:  twee  mannen  (fantasiefiguren)  die  wekelijks  in  de Kleine  Steen-wijker  Kroniek reageren op recente gebeurtenissen. Geestelijk vader  was de journalist C.P. Ket; de leraar M.F. van der Meulen gaf hen een gezicht. In 1990 heeft Kiny Copinga een bronsplastiek van Lute en Endrik gemaakt dat sindsdien op de Markt in Steenwijk prijkt  

Oorlogsmonument 1940-1945

Het oorlogsmonumnet werd gemaakt door de in Steenwijk geboren beeldhouwer Hildo Krop. Het bestaat uit een beeldengroep die op een sokkel voor een muur van witte natuursteen en rode bak- steen staat. Het gedenkteken werd geplaatst bij de villa Rams Woerthe, het toenmalige gemeente- huis van Steenwijk, en op 5 mei 1948 onthuld. Aan de achterzijde van de muur is een reliëf aange- bracht van Sint Clemens en het wapen van Steenwijk. De beeldengroep bestaat uit een half- naakte, staande vrouwenfiguur, die een vlag heeft gedrapeerd over een aan haar voeten liggende gesneu- velde man. De beeldengroep was oorspronkelijk uitgevoerd in Frans kalksteen.  Nadat het meerdere malen werd beschadigd, waarbij in 1980 en 1990 de vrouw haar hoofd [2] verloor, werd het vervan- gen door een bronzen exemplaar. Het stenen exemplaar staat tegenwoordig binnen in de nabijgele-  gen villa, waar sinds 2007 het Instituut Collectie Krop is gevestigd.

Vier jaargetijden

De Vier Jaargetijden' Een vierluik van objecten langs de Schansweg in Steenwijk Afstand onderling ± om de 500 meter Afmeting br 20 m. hg 700 cm. - Zwerfkeien tot 250 cm. hoog. Geopend op 10 juni 1989 en gemaakt door Hendrik J.M. Planting  Laarstraat 81 7201cc Zutphen nl. 0575 516058
© Albert Steenweik.nl
STEENWIEK

Objecten

Hier staan een aantal

objecten die de moeite

waard zijn om eems te

bekijken

Van gevelplastiek en kunstwerk tot Oorlogsmonument en veelal bestaand uit levenloze materie.

Gevel plastiek Bioscoop

Bioscoop: In 1957/1958 is het Citytheater gerealiseerd. Het ontwerp is van architect J. de Vries uit Sneek. Het gebouw op zich is bijzonder, wat wordt versterkt door een groot mozaiëk op de oostgevel, ontworpen door H.Tieman uit Delft. Hendricus J. (Henk) Tieman (Den Haag 1921 Rotterdam 2001), beeldhouwer, vanaf 1928 werkzaam als monumentaal kunstenaar op de afdeling Bouwaarde-werk van De Porceleyne Fles. Hij ontwierp en produceerde op grote schaal keramiek voor talloze ge-bouwen in heel Nederland.  

Goeman Borgesiusbank

Geschenk van burgerij aan burgemeester A.H. Goeman Borgesius bij zijn 25 jarig jubileum  1915 - 1940 Mr. Arius Hendrik Goeman Borgesius (Den Haag 16 mei 1883 - Bergen NH 18 oktober 1961), burgemeester van Steenwijk, 1915-1948 (onderbroken 1942- 1945).  

Johan van den Kornput

Johan van den Kornput (ook wel Cornput of Corput) (Breda , april 1542 - Groningen, 17 september 1611) was een Nederlandse militair tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hij is vooral bekend van zijn ver-dediging van Steenwijk in 1580 en 1581. Hij heeft daarover zelf een boekje geschreven onder het pseudoniem Reinico Fresinga. Van den Kornput was een telg uit een welgesteld Bredaas geslacht. Een groot deel van zijn familie was in 1567 gevlucht naar Duisburg en omstreken. Johan van den Kornput was daar toen al enige jaren in de leer bij Gerard Mercator. In 1566 had Van den Kornput een stadsgezicht van Duisburg vervaardigd voor de hertog van Kleef. Dit heeft hij  gepubliceerd on-der de Latijnse naam J. de Corput Brædanus. Nadien heeft Van den Kornput langs de Rijn gereisd en heeft onder andere enige tijd onderricht gehad van Johannes Sturm in Straatsburg. Sedert 1574 was hij betrokken bij de opstand. In 1578 is Van den Kornput actief bij de belegering van Deventer door George van Lalaing, graaf van Rennenberg, de stadhouder van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Rennenberg liep echter in 1580 over naar de Spanjaarden. Hierna vond Van den Kornput Rennenberg tegenover zich bij Steen-wijk, in een beleg dat van 19 oktober 1580 tot 22 februari 1581 duurde. Van den Kornput verdedigde de stad met zijn troepen. Rennenberg wist de stad niet in te nemen en trok weg. In 1582 werd Steenwijk, na het vertrek van Van den Kornput, alsnog door de Spanjaarden onder Francisco Verdugo ingenomen.

Jonas en de

walvis

Jonas en de walvis door Nic Jonk. 1967 Nicolaas (Nic) Jonk (Schermerhorn 1928-Alkmaar 1994), beeldhouwer, zijn sculpturen zijn duidelijk herkenbaar door de "aaibare" ronde vormen en zijn dui- delijke voorliefde voor een beperkt aantal thema‘s uit de bijbel en mythologie die hij steeds opnieuw uitwerkt, met het streven ze telekens beter te verbeelden. Zo heeft hij het thema van Jonas en de walvis acht keer uitgebeeld. Andere exemplaren staan in Eindhoven, Tilburg, Bergen aan Zee, Steenwijk, Vlaardingen en Amsterdam-Osdorp.  

Joodsmonument

Het 'Joods monument' in Steenwijk (gemeente Steenwijkerland) is  onthuld  op  18  september  2005  ter  nagedachtenis  van  de  51 omgekomen  joodse inwoners  van Steenwijk. initiatiefnemer   was   het   Comité   Stichting   Gedenkteken   Joodse Steenwijkers:  J.H.  Baas,  A.  Beeltje,  F.S.  Jellesma,  H.B. Prinsen - de Vroome,  J.A. van Rossum,  J. Slager  en  H. Spreen.  Voorts verscheen  op  genoem-de  datum  het  boek:  J.A.  van Rossum. 51 Portretten;  de vermoorde  joden van Steenwijk  uit  de  schaduw (2005).  Van  dezelfde  auteur verscheen: In de onderduik; hoe Steenwijker joden de oorlog overleefden (2011).  Het monumnet bestaat uit twee circa 1 meter 75 hoge zuilen van Belgische hardsteen die oprijzen uit een Davidsster die in de bestrating is aangegeven met gele klinkers. Op de zuilen zijn bronzen platen met namen aangebracht. De namen zijn, voor zo ver er sprake van was, per familie geordend. Boven en onder de bronzen plaquettes zijn teksten uitgehakt in de natuurstenen zuilen. Teksten In beide zuilen staat dezelfde tekst: op de ene zuil in het Nederlands en op de andere in het Hebreeuws. De tekst op de bovenzijde van de zuilen, afkomstig uit Job 7:10, luidt: 'NIMMER KEERT HIJ TERUG NAAR ZIJN HUIS. NOOIT ZIET ZIJN WOONPLAATS HEM WEER'. De tekst op de onderzijde van de zuilen luidt: '1940- 1945. ZIJ RUSTEN IN VREDE'. Op de zes zijkanten van de zuilen zijn bronzen plaquettes bevestigd met daarop de voor- en achternamen van de 51 joodse oorlogsslachtoffers uit Steenwijk, evenals de leeftijd op het moment van overlijden. Symboliek: Kunstenaar Jan van Rossum laat de twee zuilen oprijzen uit een Davidsster. De zuilen zijn iets uit de ster geplaatst om uitdrukking te geven aan de gevolgen van de oorlog. Digitaal Joods Monument: De joodse oorlogs- slachtoffers die met dit gedenkteken herdacht worden, zijn tevens opgenomen in het 'Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland' Locatie: Het monument bevindt zich op de hoek van de Van den Kornputsingel en de Gasthuisstraat in Steenwijk (gemeente Steenwijkerland). Hier be- vinden zich tevens het algemene oorlogsmonument en de plaquette op de gevel van de voormalige synagoge.

Klokkerluider

Lammegien

Dit kunstwerk staat bij de  grote kerk, ter nage- dachtenis  aan onze klokken luidster, Lammigje Boonstra van den  Boer (1891- 1964). Met ingang van 1 juli 1925  werd zij tot ge- meentelijk klokken luider aangesteld. Gedurende bijna  40 jaar zou "Lammegien de klokken luidster" drie maal per dag de klokken van de Sint'Clemens toren luiden. In de tweede Wereldoorlog werden de klokken van de Sint'Clemens toren beroofd. Op 20 April 1943 werden de  klokken uit de toren gehaald. Na omzwer-vingen keerden zij eind 1945 weer terug in Steenwijk en werden weer  geplaatst in de toren.

Lute en Endrik

Lute  en  Endrik:  twee  mannen  (fantasiefiguren)  die  wekelijks  in  de Kleine  Steen- wijker  Kroniek reageren op recente gebeurtenissen. Geestelijk vader  was de journalist C.P. Ket; de leraar M.F. van der Meulen gaf hen een gezicht. In 1990 heeft Kiny Copinga een bronsplastiek van Lute en Endrik gemaakt dat sindsdien op de Markt in Steenwijk prijkt  

Oorlogsmonument 1940-1945

Het oorlogsmonumnet werd gemaakt door de in Steenwijk geboren beeldhouwer Hildo Krop. Het bestaat uit een beeldengroep die op een sokkel voor een muur van witte natuursteen en rode bak-steen staat. Het gedenkteken werd geplaatst bij de villa Rams Woerthe, het toenmalige gemeente-huis van Steenwijk, en op 5 mei 1948 onthuld. Aan de achterzijde van de muur is een reliëf aange-bracht van Sint Clemens en het wapen van Steenwijk. De beeldengroep bestaat uit een half- naakte, staande vrouwenfiguur, die een vlag heeft gedrapeerd over een aan haar voeten liggende gesneu-velde man. De beeldengroep was oorspronkelijk uitgevoerd in Frans kalksteen.  Nadat het meerdere malen werd beschadigd, waarbij in 1980 en 1990 de vrouw haar hoofd [2] verloor, werd het vervan- gen door een bronzen exemplaar. Het stenen exemplaar staat tegenwoordig binnen in de nabijgele-  gen villa, waar sinds 2007 het Instituut Collectie Krop is gevestigd.

Vier

jaargetijden

De Vier Jaargetijden' Een vierluik van objecten langs de Schansweg in Steenwijk Afstand onderling ± om de 500 meter Afmeting br 20 m. hg 700 cm. - Zwerfkeien tot 250 cm. hoog. Geopend op 10 juni 1989 en gemaakt door Hendrik J.M. Planting  Laarstraat 81 7201cc Zutphen nl. 0575 516058