Nieuwe Onnastraat Vroeger ook: Verlengde Onnastraat): in 1901 gegeven naam aan het buiten de stad gelegen verlengde van de Onnastraat, aansluitend op de Onnase Doodweg.
Design Albert © 2022