Openbare toiletten

Bezoekers van Steenwijk die gebruik willen maken van een (openbare) toiletvoorziening kunnen daarvoor terecht bij:

Hema, Oosterstraat (Tijdens openingstijden, kosten €0.20)

Onnastraat    gemeentelijk openbaar toilet

Molenwal   Openbaar toilet (Mannen)

onder constructie