1918 Eesveenseweg Wetering
1925 De Pasman fabrie- ken
Eesveenseweg de Wip- brug over de oude Aa 1950
Eesveenseweg verbete- ringswerkzaamheden 1954
Zwembad Gagelsweg 1934
Polo wedstrijden oude zwembad 1934
Polo wedstrijden 1934 Van Wijngaarden en kleine van der Maden
Zwembad Peter Leeu- werik
Zwembad Gagelsweg