© 2019 Albert
STEENWIEK

Oude krantenknipsels

1800 - 1875

29 september 1815

Burgemeester der stad Steenwijk maakt bekend verpachten impost van her geslagte en impost bier en marktegeld

22 januari 1816

Overlijden Carharina Suanna Swijguuizen weduwe van wijlen den heer Arent Tuttel

1 juni 1816

Overlijden mijn geliefde huisvrouw mejuffrouw Trijntje van Veen

7 juni 1816

Burgemeester maakt bekend vergunning vernieuwen schooywerk haven, vernieuwen Gasthuis brugge en schutsluis de Aa

5 juli 1817

Verkoop woning A.Fledderus Woldstraat No.333.

15 april 1917

Bliksem in geslagen in toren brand uitgebroken

6 juli 1818

Koninklijk bezoek: Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau

2/3 februari 1825

Geweldige stormvloed

19 februari 1827

Adv, T. Volkers rijwielen Meppelerweg

4 september 1828

Tauxateur Schuttelaar vervangen wegens ziekte door G. Noordman

26 augustus 1831

Verkoop bij executie woning aan de Groote Markt

2 april 1839

De kanton-regter te Steenwijk

14 januari 1848

Verkoop woning Oosterstraat door not. Mr. J.W. fabius en J.R.ter Horst

30 augustus 1850

Gekozen in tweede kamer Duymaer v. Twist

11 novemeber 1852

Ondekking stenen laag bij Gasthuispoort

9 juni 1853

Werk bezoek J van Lennep lid tweede kamer aan Steenwijk

18 oktober 1853

Gemeente steenwijk maakt bekend geen liedtje zanger en straatmuziekanten enz op jaarmarkt mogen komen

4 april 1854

Adv. Uitgave door Wed. J Spanjaard gedachtenisrede

20 juni 1856

Adv. Oproeping crediteuren

13 maart 1857

Adv. Arrondissements regtbank te Zwolle

16 december 1857

Adv. De ondergeteekende schipper Amsterdam Steenwijk Blokzijl

12 sepetember 1859

Adv. Verkoop heeren-Logement Posthuis

26 oktober 1864

Onteigening spoorweg Meppel Heerenveen

2 oktober 1867

Adv. Stoombootdienst Steenwijk Zwolle

19 juli 1869

Adv. Bierbrouwerij De Heuvel

19 juli 1869

Adv. Heeren jagers Adv. J.F.Timmerman Woldstraat kruidenierswaren Adv. Aan alle Kiezers aanbeveling Adv. Aan alle kiezers aanbeveling Adv. Publike verkoping Rogge en Tarwe Adv. Bierbottelerij van Schurink Adv. Gevestigd C.Hoegen banketbakker in Oosterstraat

25 februari 1870

Adv. H. Fabius notaris zal overgaan tot verkoping logement en koffiehuis genaamd Gouden Engel verkocht

11 mei 1870

Adv. Slachten zware koe I.M.de Groot Markt

16 mei 1870

Adv. Koperslagerij D. Dijk Woldstraat Adv. Steen en pannenfabriek H.Jonkers

12 september 1870

Adv. Verkoop wind-koren en zaagmolen met stoommachine

2 maart 1871

Adv. Verkoop woning door sterfgeval waar voor heen hoefsmid in was gevestigd. Oosterstraat

24 augustus 1871

Adv. Harddraverij Steenwijk

21 augustus 1871

Adv. J.C. Cordes klokken Woldstraat

4 september 1871

Adv. Overlijden H.B. Rijkmans

11 september 1871

Adv. Notaris Fabius en J.G.H. ter Horst veilen twee woningen aan de Woldstraat en Neerwoldstraat

25 september 1871

Adv. Het Katholiek Stuivermagazijn Adv. Wed. Boerwinkel Woldstraat Adv. J.van Oenen spekslager Onnatsraat Adv. M. & B. Polak gesloten wegens invallende Groote Verzoendag

12 februari 1872

Adv. Gemeentebestuur roept solleicitanten op voor betrekking Gemeente-vroedvrouw

5 augustus 1872

Adv. J.J. van Kerkvoorde Volle Hollandseche haring

2 november 1872

Adv. De commisie voor de Kunstweg van Steenwijk op Vledder verpachti tolhek 1 en 2

4 november 1872

Adv. Photografie H.Cordes Adv. Staions-Koffijhuis J.Nijk

9 november 1872

Verslag najaarskermis te Steenwijk Onder constructie (komen steeds nieuwe artikelen bij).