Paardenmarkt.
Gebied aan de noordwestzijde van de stad, ontstaan nadat in 1829 de stadswal ter plaatse werd afgegraven en in 1865 de stadsgracht werd gedempt en een nieuwe schutsluis in de Aa gebouwd werd. Sindsdien werd daar enkele malen per jaar een paardenmarkt en kermis gehouden. Na het gereedkomen van het Dolderkanaal in 1922, werd de Aa hier in 1932 gedempt, inclusief de sluis en werd de Woldbrug afgebroken. In 2008 werd de verkeerssituatie bij de Paardenmarkt ingrijpend veranderd, waarbij de oude schutkolk van de Paardenmarktsluis als historisch element in het project.
Paardenmarkt.
Gebied aan de noordwestzijde van de stad, ontstaan nadat in 1829 de stadswal ter plaatse werd afgegraven en in 1865 de stadsgracht werd gedempt en een nieuwe schutsluis in de Aa gebouwd werd. Sindsdien werd daar enkele malen per jaar een paardenmarkt en kermis gehouden. Na het gereedkomen van het Dolderkanaal in 1922, werd de Aa hier in 1932 gedempt, inclusief de sluis en werd de Woldbrug afgebroken. In 2008 werd de verkeerssituatie bij de Paardenmarkt ingrijpend veranderd, waarbij de oude schutkolk van de Paardenmarktsluis als historisch element in het project.