Bekende Steenwijkers
Burgemeesters van Steenwijk

Bekende personen

Bekende personen zijn er zeker, te denken aan Freekie, Minie, Rein

Gaal enz. De burgemeesters van Steenwijk heb ik apart

opgeschreven hier: Molendijk, Jan Meester enz.