Poppenrijk (Wildebras)
Grachtstraat.
Naam in 1930 gegeven aan het verlengde van de tegenwoordige Tulpstraat, lopend tot aan de stadsgracht. Daarvóór heette dit het Gangetje (’t Gaankien). In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden de tientallen bouwvallige woningen gesloopt die hier tussen 1864 en 1900 waren gebouwd. In 1984 verrees hier het wooncomplex Grachtveste.
Poppenrijk (Wildebras)
Grachtstraat.
Naam in 1930 gegeven aan het verlengde van de tegenwoordige Tulpstraat, lopend tot aan de stadsgracht. Daarvóór heette dit het Gangetje (’t Gaankien). In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden de tientallen bouwvallige woningen gesloopt die hier tussen 1864 en 1900 waren gebouwd. In 1984 verrees hier het wooncomplex Grachtveste.