Het RamsWoerthe is gebouwd door Jan Hendrik Tromp Meester in 1899.De totale kosten voor deze kapitale villa was 75.582 gulden. Vele van de kamers heeft het originele plafond weer terug, mem heeft gekeken onder de plafons en heeft men de verf verwijderd. En er onder zitten prachtige schilderingen, die weer te zien zijn. In het hele huis treft men bij de versieringen en afbeeldingen apen, uilen, hagedissen panter achtige dieren aan. In de hal waar een schoorsteenmantel staat prijkt twee maal het wapen van de Trompmeesters. Er tussen staat een onderdeel van van het oude wapen van Steenwijk, het anker. verstrengeld met met een slang in deze afbeelding. De wanden zijn beschilderd met agrarische taferelen gemaakt door kunst schilder Co Breman. Wanneer de gebrandschilderde glas in lood-ramen in het trappen portaal geplaatst zijn is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk pas na de bestemming dat RamsWoerthe kreeg als gemeentehuis. Het heeft als symboliek de lente. Het glas en lood werd gemaakt door A. Le Comti. In een van de kamers boven bevat een drieluik met links het wapen van Overijssel midden Steenwijker wapen en rechts het Nederlands wapen. Het park is in de Engelse landschapsstijl ingericht. De speelse vormen en kleuren van de Jugendstil zijn namelijk ook gebruikt in het park. Copijn heeft geen gebruik gemaakt van rechte belijningen of een symmetrisch geheel. Achter in het park was een kegelbaan aangelegd op een recht stuk laan, die door de gehele familie werd gebruikt. Vader en zoons hielden zich hier ook bezig met het ringsteken te paard. Aan het eind van de laan stond een prieeltje, waarin de familie bij regen kon schuilen. Het park is door de jaren heen sterk veranderd. Waar nu de het Voetelinkhuis staat en waar nu de Moskee in zit en enkele huizen staan, was vroeger een grote boomgaard. Toen stonden er in het park diverse woningen, schuren en kassen. Nu staan in het park alleen nog de woning van de parkwachter en meer naar voren de bode woning. In het park stond tevens een theekoepel, waarvan de wanden op dezelfde wijze beschilderd waren als in de villa. De koepel had een bijzonder rustiek uiterlijk, de stijlen en schoren waren voorzien van stucwerk in boom schors structuur. In 1974 brandde de theekoepel geheel af. Plannen tot herbouw waren er wel, maar de koepel is nooit meer de mooie koepel van vroeger geworden. Ook stond er vroeger in het park een muziektent. Door de bouwvallige toestand moest deze echter worden gesloopt. En er is nu een nieuwe muziek tent geplaatst vlak bij de theekoepel op het gras veld. Jugendstil verklaring: De Jugendstil is een stijl die rond 1895 ontstaan is ten gevolge van propaganda in het tijd- schrift 'Die Jügend'. Die Jügend ging vooral tegen de historische stijlen in, die in de 19 e eeuw duidelijk overheerst hadden. De reactie bestond uit planten vormen en vogels etc., die decoratief toegepast werden, en waarbij diepte en schaduw vermeden werd. Het was een harmonie waar de mens en natuur centraal staan. In Frankrijk was één van de belangrijke mensen in de Jugendstil in dit gebied Art Nouveau genoemd Samuel Bing. Samuel Bing was een handelaar in Japanse kunst, en had de winkel Maison de 'Art Nouveau. De stijl die hij toonde kwam overeen met de Jugendstil, en deze stijl werd in Frankrijk bekend als de Art Nouveau, genaamd naar de naam van de winkel van Bing Wandschilderingen. Co. Breman Breman, die zijn domicilie had in het Gooi, werd bij zijn artistieke uitingen vaak geïnspireerd door agrarische beelden als zomerse akkers, bloeiende velden en zoals in het gemeente-huis van Steenwijk de daarmee verwante taferelen. Breman is vooral bekend geworden omdat hij een gebruiker was van een bepaalde schilder techniek, het Pointillisme. Pointillisme is een verf techniek, waarbij vlakken worden opgevuld met punten en strepen van een onvermengde (primaire) kleur. Meest bekende Nederlandse gebruiker van het Pointillisme is Bremans tijdgenoot Vincent van Gogh geweest. Breman gebruikte het Pointillisme alleen als het hem uitkwam. Zo is het mogelijk, dat zijn werk wel en niet gepointilleerde delen vertoont. Op de wandschilderingen in het gemeentehuis komen geen gepointilleerde delen voor. Het maken van wandschilderingen in Rams-Woerthe was één van Bremans grote werken. De uitbeelding van de agrarische taferelen is in perfecte harmonie met de gebrandschilderde glasinloodramen in het trapportaal. De wandschideringen laten de gehele kringloop zien van het agrarisch gebeuren. Van het ploegen en het zaaien, via dorsen en het scheiden van het kaf van het koren, naar het malen en brood bakken zijn de gangen van het graan aangegeven. Deze beschilderingen kunnen als uniek worden ervaren. Breman maakte twee andere wandschilderingen in gebouwen in Utrecht en Laren, maar beide zijn inmiddels afgebroken, zodat Bremans werk in deze omvang alleen in Steenwijk nog te aanschouwen is. Van Breman is in het raadhuis van Steenwijk nog een ander werk te vinden: een schilderij, voorstellende een moeder, die haar kind sprookjes vertelt. Het in Jugendstil geschilderde schoorsteen werk, dat in de oud raadzaal hangt, is in 1976 door Christiaan Frederik: een zoon van Jan Hendrik Tromp Meesters, aan de gemeente Steenwijk geschonken. Volgens Christiaan Frederik heeft hij het laten vervaardigen van dit doek, in opdracht van zijn vader, meer ten doel gehad dan een muur te sieren. Ik zie in het schilderij een droom en een wensdroom, namelijk dat vaders wens en hoop, dat met en door het stichten van een grote villa en een mooi park, niet alleen voor zichzelf en zijn gezin voor lange tijd, maar ook voor de bevolking van zijn geliefde en gewaardeerde stad, een bijzondere verrijking zou ontstaan voor nog veel langere tijd: daarom werd het park van het begin of aan voor iedereen vrij toegankelijk gesteld. Nu is alles gerestaureerd en zien de wandschilderingen en gehele gebouw binnen er prachtig uit. De gemeente Steenwijk heeft het gebouw verkocht aan de Vereniging Hendrick de Keyser die het gebouw exploiteert en het Hildo Krop museum is er in gevestigd. Het is zeker de moeite waard om eens een bezoek hier aan te brengen.  Villa RamsWoerthe Gasthuislaan 2 8331 MX Steenwijk T: +31 020 -5210630 Web: https://www.hendrickdekeyser.nl/de-huizen/rams-woerthe