R.K. Sint Clemenskerk

De R.K. kerk Sint Clemens is in de jaren 1882-1883 gebouwd naar een ontwerp van Alfred Tepe,

destijds één van de bekendste in de stijl van de neo-gotiek bouwende Nederlandse

bouwmeesters. De op 14 juni 1883 geconsacreerde kerk verving de in 1802 aan de Markt

gebouwde en in 1882 afgebroken schuurkerk. Links naast de kerk stond tot in de jaren '70 een

bijbehorende pastorie. Het electronische orgel komt niet voor bescherming van Rijkswege in

aanmerking. Omschrijving De driebeukige kerk is van het type pseudo-basiliek en gebouwd in de

stijl van de destijds voor r.k kerken gangbare neo-gotiek. Hij heeft een met leien gedekt

(maasdekking) zadeldak met vijfzijdige koorkap op het middenschip. De zijbeuken zijn voorzien

van lessenaardaken. Het vooraanzicht van de kerk wordt gedomineerd door de drie geledingen

tellende klokketoren met ingesnoerde octogonale spits en vijfzijdig traptorentje met

pironbekroning aan de rechter zijde. In de voorgevel van de toren bevindt zich een dubbele deur

onder een groot spitsboogvenster met traceringen van baksteen en van 1952 daterend

gebrandschilderd glas-in-lood uit het atelier van G.B. Holst N.V. De tweede en de derde geleding

tellen aan elke zijde vier smalle, blinde lancetvensters. Op de klokkenzolder zijn de twee

middelste voorzien van galmgaten. De torenhoeken zijn verstevigd door middel van lage,

overhoekse steunberen. Links tegen de toren staat een vijfzijdig doopkapelletje met glas-in-lood spitsboogvensters tussen steunberen. De vier traveeën diepe zijbeuken bezitten tussen gelede

steunberen geplaatste glas-in-lood vensters die zijn ingevuld met bloemen- en plantenmotieven en

bakstenen traceringen. Aan de rechter zijgevel staat een eenvoudig uitbouwtje (biechtstoel) onder

plat dak. Tegen de linker zijgevel en de uitgebouwde sacristie staat een detonerende toevoeging

van recente datum. Het vijfzijdige koor met dakkapellletjes en smeedijzeren nokversiering is voor-

zien van spitsboogvensters met gebrandschilderderde glas-in-lood ramen, die zijn ontworpen door

Henri Liesker en uitgevoerd door Alex Luigjes. Het interieur van de kerk met vloeren van granito is

nog in oorspronkelijke staat. Het ingangsportaal onder de toren heeft een verlaagd plafond, een

mozaïek van Sint Clemens in de vloer en een deur die leidt naar de trap-toren met wenteltrap. Deze

komt uit op de tweede torengeleding die toegang geeft naar de ruimte tussen de gewel-ven en de

kap die een eenvoudige, uit Duitse spanten samengestelde kapconstructie heeft. Het torenportaal

leidt via een beslagen dubbele deur, met aan weerszijden een waterbekken en erboven een beeld

van St. Clemens op een smeedijzeren schoor, naar de driebeukige gebedsruimte met boven het

portaal een open gaanderij met kruisgewelf. In de gewelfsleutel hiervan is een driepas met Davids-

ster verwerkt. De ribben steunen even-als die van het middenschip en de zijbeuken op kraagstukken

De muren van de driebeukige kerkruimte zijn gepleisterd. Het hoger opgaande middenschip met

kruisgewelven steunt op twee reeksen ronde zuilen en halfzuilen (aan de kopse zijden van het schip)

met geprofileerde bases en kapitelen. De kapitelen, kraagstukken en gewelfsleutels van zuilen en

gewelven zijn beschilderd met decoratieve patronen. De vensters zijn voorzien van afzaten die met

elkaar zijn verbonden door een profiellijst met daaronder een fries van met een sjabloon aange-

brachte motieven, die ook onder de balustrade van de gaanderij doorlopen. Het koor met straalge-

welf wordt door middel van een grote spitsboog met beschilderde binnenzijde en houten crucifix

gescheiden van het middenschip. De inventaris van de kerk bestaat uit twee brede rijen houten

banken met snijwerk in het middenschip, een smalle rij banken in de zijbeuken, een geschilderde

kruisweg aan de muren en beeldhouwwerk, waaronder een uit de bouwtijd daterend, uit hout ge-

sneden "laatste avondmaal" in hoog reliëf. In het koor met hogere vloer staat een altaar met een blad

van marmer op twee ronden.