Gashuispoortt De o

Wapen van Steenwijk

Admiraal de Ruyterstraat Michiel Adriaanse de Ruyter (1607-’76) klom op van hoogbootmansjongen tot luitenant-admiraal en opperbevelheb- ber van de Staatse vloot (1665) en zelfs tot luitenant-admiraal-generaal (1673).
Design Albert © 2022