© Albert
STEENWIEK

Stadswaag

Stadswaag dateert uit 1642.

Echter in een archief  stuk uit 1488, blijkt  echter dat er toen al  een waag bestond. In 1632 werd het  Steenwijker-diep gereed gemaakt, en  kwam de handel voor Steenwijk echt  op gang. Het gebouw dateert uit 1642 zie jaartal steen. De waag was iets waar men  goederen liet wegen en keuren voor  week en jaarmarkten. Voor deze diensten moest betaald  worden en gelden kwa- men weer ten  goede aan de Landsheer (Bisschop  van Utrecht) en aan de stad  Steenwijk zelf. Deze werden gewogen met balans of met ook wel evenaar genoemd. Deze hing in het gebouw en is over  gebracht naar het stadsmuseum  Steenwijk, waar nog meer van  dergelijke instru- menten zijn te  bewonderen. Op de voorgevel van het ge- bouw zien we twee twee beelden. Links staat Themis de Griekse godin  der gerechtigheid en rechts het oude  stadswapen van Steenwijk, uitgebeeld met Sint Clemens de  beschermheilige van Steenwijk met  het bekende anker. In de 19de eeuw  werd het gebouw als boterwaag  gebruikt en tot 1882 deed het ook als varkenswaag dienst. In 1877 trok  men de ter rechterzijde  aangrenzende kamer van het  stad- huis bij de waag. Na opheffing  van de waag in 1908 nam de  brandweer het pand als bergplaats in  gebruik. In 1929-'30 werd het  gerestaureerd onder leiding van W.  Scheepers. Inwendig is de kap uit de  bouwtijd nog aanwezig.
© Albert Steenweik.nl
STEENWIEK

Stadswaag

Stadswaag dateert uit 1642.

Echter in een archief  stuk uit 1488, blijkt  echter dat er toen al  een waag bestond. In 1632 werd het  Steenwijker-diep gereed gemaakt, en  kwam de handel voor Steenwijk echt  op gang. Het gebouw dateert uit 1642 zie jaartal steen. De waag was iets waar men  goederen liet wegen en keuren voor  week en jaarmarkten. Voor deze diensten moest betaald  worden en gelden kwa-men weer ten  goede aan de Landsheer (Bisschop  van Utrecht) en aan de stad  Steenwijk zelf. Deze werden gewogen met balans of met ook wel evenaar genoemd. Deze hing in het gebouw en is over  gebracht naar het stadsmuseum  Steenwijk, waar nog meer van  dergelijke instru-menten zijn te  bewonderen. Op de voorgevel van het ge- bouw zien we twee twee beelden. Links staat Themis de Griekse godin  der gerechtigheid en rechts het oude  stadswapen van Steenwijk, uitgebeeld met Sint Clemens de  beschermheilige van Steenwijk met  het bekende anker. In de 19de eeuw  werd het gebouw als boterwaag  gebruikt en tot 1882 deed het ook als varkenswaag dienst. In 1877 trok  men de ter rechterzijde  aangrenzende kamer van het  stad- huis bij de waag. Na opheffing  van de waag in 1908 nam de  brandweer het pand als bergplaats in  gebruik. In 1929-'30 werd het  gerestaureerd onder leiding van W.  Scheepers. Inwendig is de kap uit de  bouwtijd nog aanwezig.