Stadswaag

Stadswaag dateert uit 1642 Echter in een archief  stuk uit 1488, blijkt  echter

dat er toen al  een waag bestond. In 1632 werd het  Steenwijker-diep gereed

gemaakt, en  kwam de handel voor Steenwijk echt  op gang.Het gebouw

dateert uit  1642  zi jaartal steen. De waag was iets waar men  goederen liet

wegen en keuren voor  week en jaarmarkten. Voor deze diensten moest be-

taald  worden en gelden kwamen weer ten  goede aan de Landsheer

(Bisschop  van Utrecht) en aan de stad  Steenwijk zelf. Deze werden gewo-

gen met balans of  met ook wel evenaar genoemd. Deze hing in het gebouw

en is over  gebracht naar het stadsmuseum  Steenwijk, waar nog meer van 

dergelijke instrumenten zijn te  bewonderen. Op de voorgevel van het ge-

bouw  zien we twee twee beelden. Links staat Themis de Griekse godin  der

gerechtigheid en rechts het oude  stadswapen van Steenwijk,  uitgebeeld

met Sint Clemens de  beschermheilige van Steenwijk met  het bekende

anker.In de 19de eeuw  werd het gebouw als boterwaag  gebruikt en tot 1882

deed het ook als  varkenswaag dienst. In 1877 trok  men de ter rechterzijde 

aangrenzende kamer van het  stadhuis bij de waag. Na opheffing  van de

waag in 1908 nam de  brandweer het pand als bergplaats in  gebruik. In

1929-'30 werd het  gerestaureerd onder leiding van W.  Scheepers. Inwendig

is de kap uit de  bouwtijd nog aanwezig.