De stadswaag dateert uit 1642. Echter in een archief stuk uit 1488, blijkt echter dat er toen al een waag bestond. In 1632 werd het Steenwijkerdiep gereed gemaakt, en kwam de handel voor Steenwijk echt op gang. Het gebouw dateert uit 1642 is jaartal steen. De waag was iets waar men goederen liet wegen en keuren voor week en jaarmarkten. Voor deze diensten moest betaald worden en gelden kwamen weer ten goede aan de Landsheer (Bisschop van Utrecht) en aan de stad Steenwijk zelf. Deze werden gewogen met balans of met ook wel evenaar genoemd. Deze hing in het gebouw en is over gebracht naar het stadsmuseum Steenwijk, waar nog meer van dergelijke instrumenten zijn te bewonderen. Op de voorgevel van het gebouw zien we twee twee beelden. Links staat Themis de Griekse godin der gerechtigheid en rechts het oude stadswapen van Steenwijk, uitgebeeld met Sint Clemens de beschermheilige van Steenwijk met het bekende anker. In de 19de eeuw werd het gebouw als boterwaag gebruikt en tot 1882 deed het ook als varkenswaag dienst. In 1877 trok men de ter rechterzijde aangrenzende kamer van het stadhuis bij de waag. Na opheffing van de waag in 1908 nam de brandweer het pand als bergplaats in gebruik. In 1929-'30 werd het gerestaureerd onder leiding van W. Scheepers. Inwendig is de kap uit de bouwtijd nog aanwezig. Boter/stadswaag Waagstraat Steenwijk