© Albert
STEENWIEK

Monumenten

Stadswaag

Stadswaag dateert uit 1642 Echter in een archief  stuk uit 1488, blijkt echter dat er toen al  een waag be- stond. In 1632 werd het  Steenwijkerdiep gereed gemaakt, en kwam de handel voor Steenwijk echt  op gang. Het gebouw dateert uit 1642 is jaartal steen. De waag was iets waar men goederen liet wegen en keuren voor week en jaarmarkten. Voor deze diensten moest betaald worden en gelden kwamen weer ten  goede aan de Landsheer (Bisschop  van Utrecht) en aan de stad  Steenwijk zelf. Deze werden gewo- gen met balans of met ook wel evenaar genoemd. Deze hing in het gebouw en is over gebracht naar het stadsmuseum  Steenwijk, waar nog meer van dergelijke instrumenten zijn te bewonderen. Op de voor- gevel van het gebouw zien we twee twee beelden. Links staat Themis de Griekse godin der gerechtig- heid en rechts het oude stadswapen van Steenwijk, uitgebeeld met Sint Clemens de  beschermheilige van Steenwijk met  het bekende anker.In de 19de eeuw  werd het gebouw als boterwaag  gebruikt en tot 1882 deed het ook als varkenswaag dienst. In 1877 trok men de ter rechterzijde aangrenzende ka- mer van het  stadhuis bij de waag. Na opheffing van de waag in 1908 nam de brandweer het pand als bergplaats in gebruik. In 1929-'30 werd het  gerestaureerd onder leiding van W.  Scheepers. Inwendig is de kap uit de  bouwtijd nog aanwezig.