Steenwijk Steenwijk, stad, o oude veste, Sieraad van ons Nederland. Gij bezit veel van het beste, In de mooie grote rand, Waarmee gij steeds zijt omgeven. In de Lente en Zomertijd, Dan geniet men hier van ’t leven In bonte verscheidenheid. Zie maar eens de wijde meren, Waar men zwemmen, zeilen kan. Deze sport kan men hier leren….. Giethoorn trekt een ieder an. En hoe groot zijn er de bossen, Waar de vinken lustig slaan, Waar de herten en ook de vossen Nog in volle vrijheid gaan. Rustig dwaalt men door de heide, ’t hunebed ligt ongestoord. Wallen, veentjes, bloemen, weide, Alles wat het hart bekoort, Nergens ziet men schoner streken Dan om steenwijk’s toren heen. Nooit raakt men hier uitgekeken. Steenwijk, stad voor iedereen. P.J. Plat