Steenwijks Ontzet

Op Steenwijk – Steenwijks Ontzet herdenkt vrijdag 24 februari van 19.00 tot 21.30 uur dat de Spanjaarden na maandenlange belegering van de

stad het veld ruimden op 23 februari 1581. Steenwijk was weer vrij.

De viering van het Ontzet vond voor het laatst plaats in 1981. Drie organisaties hebben nu het initiatief genomen om de viering weer ter hand te nemen, namelijk Vereniging Bewoners Centrum Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk e.o. en het Stadsmuseum Steenwijk. Beleg De drie organisaties zijn van mening dat het Steenwijks Ontzet te veel onderbelicht blijft bij dat van Alkmaar (1573) en van Leiden (1574), die jaarlijks hun ontzet vieren. Steenwijk was de derde stad die een beleg volhield. Een heldenrol was weggelegd voor hopman Johan van den Kornput die zowel militair-strategisch als in moreel opzicht de leiding nam. Zowel de magistraat als een deel van de bevolking had de neiging toe te geven aan de Spanjaarden om van alle ellende af te zijn, maar Van den Kornput wist hen telkens te overtuigen vol te houden. Ook behaalde hij zo nu en dan kleine militaire successen. Van 19.00 tot 20.30 uur is een symposium niet in de bovenzaal van de Heren van de Rechter maar in de Kleine Kerk wegens  grote belangstelling met opening door waarnemend burgemeester Rob Bats, inleiding ‘Steenwijk verdedigd tegen wil en dank’ door Jan Postema, viering van het ontzet in het verleden door Martine de Boer (gemeentearchief) en uitleg over de tot standkoming van de Vestingroute door Chris Teurlinckx. Van 20.30 tot 21.15 uur is een Fakkeloptocht over een deel van de wallen van Steenwijk, met samenkomst op de Markt en uitdeling broodje warme worst en glühwein of chocolademelk. Van 21.15 tot 21.30 uur is de Proclamatie Steenwijk met afsluitend artistiek vuurwerk. Basisscholen De afgelopen weken heeft Johan van den Kornput in eigen persoon de leerlingen van de vier hoogste groepen van de basisscholen bezocht en heeft hen verteld hoe de Spanjaarden de stad belegerden en hoe hij leiding heeft gegeven aan het Ontzet. De viering van het Steenwijks Ontzet wordt georganiseerd met medewerking van Scoutinggroep Johan van den Kornput en brassband Crescendo. De firma Van der Nat verzorgt het vuurwerk. De viering is financieel mogelijk gemaakt met steun van Stichting Stad en Streek, de Club van 500, Bijzonder Druk en de Ronde Tafel 93.