Steemwieker dialect

Steenwieker bij namen

Koeze.De knars. Alva.  'Tlaampie. De Pollie. Massie. Dee Mannasse.Jan Gaap. 

Jan Petoet.   De Poetse.  'T Loden Soldaatje. Jan Lip. Jan van Notien. "D Olie.

De Tietert. De Borstel. De Wiekel.  Garabaldie. Hille. Kebas. Hendrik van

Motte.  De Kater.  Mago.  De Baoke. De Blef.  De Kijk. Piet de Punte.  De Boef.

De Blikken Domineé. De Solle. Dikke Minders. De Leerse. Stokkie. Jan van

Lippie. De Pekelharing.  De Priester. 'T Golden Kalf. De Snoeverd. De

Braander. De Putter.  Klaasje de Toere. De Koperen Piele.  Hille de Toatelikker.

De Koeze

De Kaampe

De Kaampe Karrespoor'n in 't zaand. Koor'nbloom'n rooie biet'n en langes 't glooi'nde laand, greui'n duuzend vergeetmi'jniet'n. Akkerwiende,

sperzieboon'n. Een kraeje in de locht, jaegt vervoarlijk krassend een jonge 'aeze op de vlocht. 'k Zie ze nog dee vaege contour'n, dee langes

vervleug'n paeden voer'n. Ze neem' mi'j nog altied bi'j d 'aand en leid'n mi'j terogge  noar dat 'oaste verdween' laand.

Giele van de Kaampe

Winter tweeduuzendtwalf

Vanaomd docht ik zo bi'j mi'jzulf. Zol'n al dee talenten bi'j dat genotskap neet een  varsien veur de Liester kunn'n skriêm?

As tema liekt mi'j de winter wel aordig, temeer omdat de lente al an de beurte  'ewest is. 'Enke 'ef nog neet veule gelok 'ad, want 't liekt wel

'aarfst in plaese van  veurjaor.

't Mot maor een soort van unoks varsien wor'n., 'Enke mit een bivakmusse op,  zwaaiend mit een flesse braandewien.

Zo'n varsien kan donkt mi'j best wel een  opwaarmertien wor'n.

En as 't dan in tweeduuzendtwaelf uutkomp, dan 'ef 't genootskap tied genog.

As  dan alle leden een bi'jdraege leveren, dan weet ik ook zeker, dat as dan de Liester  as 't waore zien 'aand over zien 'aarte strek en veur alle

skrievers gratis en veur  niks een CD-gien beskikbaor stelt.

't Mot wel een meezingertien wor'n vien' ik., mit een pakkend refrijntien. Now zol ik al wel ies wat uut kunn'n proberen, maor

dat Nederlaands, dat lig mi'j  neet zo, dat laot ik daoromme maor an jullie over.

De Mogge kan wel een begun maeken. 'k Bin beni'jd.

Gemaakt door Giele van de Kaampe

RamsWoerthe

Vrijend op een baankien herties kieken. De romantiek goest deur d-iekebomen. Bronstige herten dartelen speuls. Een plekkien omme ies bi-j te

komen.  't Rustigste plekkien van d-Olde Veste. Maor t is neet altied genieten in t paark. Want veurig jaor nog kreeg Arend Klok net eem veurbi-j

de viever een haartinfaarct. Kan raer gaon in disse greune oase want Dikke Siem  kreeg een dubbele beroerte. Zo maor op een mooie zundag-

middag toen as ie enties voerde in t Ramswoerthe s-Woonsdagmiddags  omme een uur of viere Maekt. Fraans kinderties hiegend deelgenoot.

En toont ie vanuit zien garbedine jasse de volle omvang van zien "magic" potlood. En dan dee Willemien uut de Kuunder Lop eerst wat skuchter

in de ronte en dan opene gaon de kleren uut Gaot ze zomaor ling  zunn-n in de blote konte. Nee t is daor neet altiéd kook en ei .Zo as zo vaeke

wordt esuggereerd. Kome d-r neet al te vaeke, maor ook vaeke maek ik gelieke rechtsomkeert.

Gemaakt door  Eppie van Onna

Een van Steenwijk's grootste voor vechters van het Steenwijker dialect was wel  Gerrard Buisman.

Onze Gerard  is ons helaas  veel te vroeg  ontvallen. Hij  was onze  troubadour van  het Steenwieker

dialect. Éen van de bekendste  liedjes die hij vertolkte was  wel het lied   De Steenwiekertoorn.

 Steenwijker spreuken

 Biele - Bijl

 Bliede - Blij

 Dwiel - Duizelig

 'Dómmiet - Dadelijk Zo meteen

 Liester - Lijster

 Glieden - Glijden

 Gries - Grijs

 Gien - Geen

 Knien- Konijn

 Lieste - Lijst

 Misskien - Misschien

 Piene- Pijn

 Slieten - Slijten

                                                                             Strieken- Strijken

                                                                             Spieker - Spijker

                                                                             Tied - Tijd

                                                                             Wief - Wijf

                                                                             Wien - Wijn

                                                                             Zied -Zijde, kant

 

Uut spreken Jaoren bint veurbij evleugen Ik reake droevig estemd ’t Hef mij veule goeds egeven Mar Waorom veult ‘t now zo vremd Gien foto’s of films meer Die kan ik now niet zien Al die vervleugen erinneringen Brengen olderwetse pien Levenslijnen lopen Niet altied soepel deur Soms staot de wereld stille En krie-j gien geheur De woorden bin verzachtend Veulen soms as los zaand Ie durven oe aost niet uut te spreken En ’t lek zo veur de haand Veult als grote rotspartijen An een butenlaanse kust Zunder te streven Bedenk ik mij in rust ’t Mak mij bewust We kriegen mit dat woorden helpen Wanneer begrip en waarmte mist ’t Vrag enkel zelfvertrouwen A-j naor de toekomst gist Ervaringen bin soms wonderlijk Staon aeks op elkaer En net a-j daenken da-j ’t neet meer an kan Is de oplossing er Mooi minse, prachtig wezen ‘k Wete zeker da-j dat bint Ook al draeg ie een masker ‘k Eb oe echt wel erkend Laot mi’j now maor weten Desnoods met geluud Laot een aander maor wat denken Maor spreek oezelf uut. Sarah Buisman Van de dvd Uutspreken (IJsselacademie, 2006)