Stof of mens Mens, klein deeltje Van een grote onmetelijk geheel. Wat amok maak je toch Jij kleine deeltje stof. De aarde is vol van jou Vruchtbaar lig jij te wezen. Is zij nog niet genoeg van jou? Omdat jij mens vermenigvuldigt Groeit en groeit de aarde aan. Zijn buik is overvol Door jou vruchtbaar wezen. E. Brattinga-Arendsen, Steenwijk