Stolpersteine Steenwijk

De stichting Stolpersteine Steenwijk werd op 5 mei 2014 opgericht met als doel het

behoud van het cultureel erfgoed van de Joodse gemeenschap in Steenwijk. Een

centrale taak is het plaatsen van herinneringsstenen (Stolpersteine) voor Joodse

Steenwijkers die door de naziterreur zijn omgekomen. De stichting organiseert in dit

kader ook herdenkingsbijeenkomsten en geeft lesbrieven en deze brochure uit om

de herinnering aan Joods Steenwijk te behouden.

In de brochure leest u over de symboliek van steentjes in de Joodse traditie, waar onvergankelijke kiezeltjes op een graf aangeven: ‘ik ben even bij je geweest’. Het boekje vertelt eveneens over het idee achter het struikelstenenproject van Günther Demnig, waaraan de stichting deelneemt. Het grootste deel van de inhoud is echter gereserveerd voor achtergrondverhalen rond de 51 Joden die aan het begin van de oorlog in Steenwijk woonden. De stichting is afhankelijk van giften en heeft de ANBI-status voor culturele doelen. Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door een gift van de gemeente Steenwijkerland.

Website: www.struikelsteen.nl