ADRES Eesveenseweg 25 8332ja Steenwijk
CONTACT steenwiek@gmail.com f: 0641225543

TOUWSLAGER

                                                                                                          
Touwslager  In de negentiende eeuw speelde het touw vooral in deze agrarische omgeving een belangrijke rol, want metaal was nog niet zo in gebruik.  De boer moest overal touw voor gebruiken: wan- neer  het paard voor de wagen moest worden ge- spannen en o.a. in het hooiseizoen. En niet te ver- geten de handelsman en de fabrikant bij  het ver- pakken van allerlei producten.  Aan het begin van de twintigste eeuw waren er in Steenwijk een aan- tal lijnbanen of touwbanen, die een flinke produ- ctie hadden. Er was afname ge-noeg en zoals eens Michiel Adriaansz. de Ruyter aan het wiel stond te draaien, waren ook de Steenwijkers in actie  om touw te vervaar-digen. De onderpaden langs de oude stadswallen waren daarvoor uitnemend ge- schikt; o.a.de families Panhuis, Oost, Middelwijk, Langman (Zoon Lebbert verhuisde naar Nijkerk in
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est
1893 en bedrijf is nog steeds actief  tot heden) Visscher en Van Dalen oefenden dit beroep uit. Door de mechanisatie kwam er steeds meer metaal in omloop en werd ook het paard verdrongen, zodat de touwwever slechts weinig  paarde strengen en -leidsels meer behoefde te vervaardigen. Toch is een van deze deze lijn- banen nog steeds intact gebleven.  In de tijd, dat het nog rustig en stil was aan de Looijersgracht. Men nog geen motoren kende en de geleerden zich de hoofden nog niet pijnigden met het makers van atoombom-men, werd daar een lijnbaan in gebruik gesteld. De dames waren nog steeds gekleed in wijde hoepelrokken en droomden nog niet van nylons. In dit oude bedrijf  werd weliswaar gewerkt onder de meest erbarmelijke omstandigheden, maar deson-danks bloei-de het am- bacht van touwslaan, een handwerk, dat tot op de huidige dag in ere bleef. Hier aan de Looijers-gracht aan de voet van de lindereuzen, die het brede water om- zomen, ligt nog de lijnbaan van de familie Van Dalen, een bedrijf dat al door vijf generaties is gevoerd. De familie Van Dalen heeft dan ook zeer oude rechten in de gemeente Steenwijk. Op een dag in het jaar 1836 hield de vroedschap der stad zich ernstig bezig met de aanvraag van Hendrik van Dalen, burger van d' Olde Veste, die aan de Hogewal een touwslagerij wilde beginnen. Hij vroeg daarvoor grond in erfpacht en dit werd verleend met recht van opstal. Voorlopig konden de Van Dalens vooruit; eerst in het jaar 2036 zal de pacht verlengd moeten worden. Wij vragen ons nu al af: ,Wie zal dan eigenaar zijn van  specifieke oude lijnbaanbedrijf?" Wellicht ook wel een Van Dalen, zoals in de afgelopen jaren. De erfpacht rustte aanvankelijk op het stuk grond langs de stadsgracht  aan de Hogewal, achter de tegenwoordige R.K. pas-torie, dus op het gedeelte van de wal tussen de Molen- en de Scholestraat. Het was echter noodzakelijk dat de lijnbaan werd verlegd en daarom ging de erfpacht over op het perceel aan de Looijersgracht op de zelfde waar het bedrijf nu geves- tigd is. Deze verhuizing geschiedde al in het jaar 1868. Het oude touwslagerswiel was toen belangrijk onderdeel van de installatie en het is ook nu nog steeds in gebruik.De touwslager kan hiermee, zo dan wordt gezegd, slaan, spinnen en twijnen. Het slaan van touw is het in elkaar draaien van enige aparte draden tot een dik touw. Zo worden dan de leidsels en strengen voor de boeren gemaakt. Ook kon men uit een grote pluk hennep of vlas touw spinnen en dit deed de heer Van Dalen nog in het jaar 1936, toen het honderdjarig bestaan van dit bedrijf werd gevierd. In de beginperiode werd het garen, waarvan het touw werd gemaakt, ook in Steenwijk gesponnen. Later werd van de grote fabrieken het eendraadsgaren betrok- ken. Enkele van deze draden worden dan in elkaar getwijnd tot een sterk touw. Het twij-nen van touw gebeurt nog net eender als meer dan een eeuw geleden. Er is dus aan de stadswallen in Steenwijk een zeer oud bedrijf op gang gebleven en er is zo te zien weinig aan de methode veranderd. Het grote wiel moest met de hand worden gedraaid; dit is met de komst van de elektriciteit gewijzigd en de motor nam het werk over. In Steenwijk zijn in de loop der jaren al deze touwbanen verdwenen, de  laatste was van de  familie Van Dalen tot 1966 heeft deze het bedrijf gehad aan de Looij- ersgracht en is toen verhuist naar  het industrieterrein om daar in 1985 geheel met de pro-ductie te stoppen. De onderdelen van de touwslagerij  stonden bij de gemeente  opgeslagen zoals het grote wiel en andere zaken  maar helaas  zijn daar ook al onderdelen weg, De schrijver hier van weet wel waar het is.. Eigenlijk zou zo iets weer  helemaal in ere moeten worden hersteld, maar ja wie doet dat.
Op de pc of tablet website staat veel meer info over Steenwijk
ADRES Adres: Eesveenseweg 25  8332 ja Steenwijk
CONTACT e: steenwiek@gmail.com f: 0641225543
Cooking like Grandma Sit dolore adipisicing. Amet deserunt, veniam est

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

TOUWSLAGER

                                                                                                          
Touwslager  In de negentiende eeuw speelde het touw vooral in deze agrarische omgeving een belangrijke rol, want metaal was nog niet zo in gebruik.  De boer moest overal touw voor gebruiken: wan-neer  het paard voor de wagen moest worden ge-spannen en o.a. in het hooiseizoen. En niet te ver-geten de handelsman en de fabrikant bij  het ver-pakken van allerlei producten.  Aan het begin van de twintigste eeuw waren er in Steenwijk een aan-tal lijnbanen of touwbanen, die een flinke produ- ctie hadden. Er was afname ge-noeg en zoals eens Michiel Adriaansz. de Ruyter aan het wiel stond te draaien, waren ook de Steenwijkers in actie  om touw te vervaar-digen. De onderpaden langs de oude stadswallen waren daarvoor uitnemend ge-schikt; o.a.de families Panhuis, Oost, Middelwijk, Langman (Zoon Lebbert verhuisde naar Nijkerk in

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Heading DIFFICULTY:         TIME:         SERVINGS:             dolore magna cillum occaecat proident elit veniam. Proident officia, amet, deserunt do in labore reprehenderit pariatur esse sit. Consequat anim id minim ipsum enim velit in commodo ea aute. Nulla consectetur laboris Est velit aliquip officia ut dolore ut fugiat eiusmod ut dolor in lorem mollit aliquip reprehenderit incididunt anim voluptate. ea aute. Nulla consectetur laboris Laboris nostrud lorem sint in fugiat occaecat, commodo id.

BAKING

BUTTON TEXT

DIFFICULTY:        
Ingredients A LINE OF SUBHEADING TEXT Enim excepteur ut eiusmod, officia ad dolor in ullamco in veniam excepteur dolor officia dolore proident. Qui eu sed in velit, commodo excepteur. Reprehenderit nostrud quis cupidatat aliqua eu deserunt, reprehenderit occaecat fugiat aliquip incididunt.
Steenwiek mien stad