UITGELICHT GEBOUW RAMSWOERTHE EN PARK RAMS-WOERTHE

In 1899 liet Jan hendrik Tromp Meester aan de Gasthuispoort een fraaie villa bouwen, Rams-Woerthe 

genoemd. de kosten  van de bouw bedroegen f. 75.582,- Het ontwerp is van A.L. van Gendt, vooral bekend als

architect van het Concertgebouw in Amsterdam.

J.H. Tromp meester koos de naam Rams-Woerthe omdat daar landerijen lagen van de vroeger burgemeester

Ram, ook wel Woerthen genoemd.

Welke eigendom waren van de familie van der Kolk, Hij kocht deze gronden voor f.60.000,-.

En op 13 april 1899 werd de gunning verleend aan de aannemers Jac. de Boer en  Co. en W. Voerman.

Hij liet Italianen komen om zijn nieuwe villa van een bijzonder plafond voorzien. Co Breman uit Amsterdam

vervaardigde de muurschilderingen, die een beeld gaven van het argrarische leven in jugendstil.

De gebrandschilderde glas-in-loodramen van Adolf le Comte te bewonderen

Over het park in  Engelse landschapsstijl sprak Tromp Meetser met tuinarchitect Copijn uit Utrecht en met

leraren van de tuinbouwschool in Frederiksoord. En samen legden zij het park ook aan.

Midden in het weiland stond echter nog een boerderij, die Jan Hendrik niet kon gebruiken. Voorafbraak werd

deze boederij verkocht aan Lieffert ten Wolde voor f.3000,- die in 1900 het geheel weer heeft laten opbou-

wen op de hoek van de Bloemstraat en Westwijkstraat. De eerdte steen werd hier gelegd door  de

toenmalige 3 jarige Wolter ten Wolde op 9  januari 1900. Zo kreeg de oude boerderij weer een plaats. helaas is

de boederij afbebroken.   Jan Hendrik tromp Meesters heeft weinig plezier gehad van zijn nieuw villa :

In 1908 overleed hij op 53-jarge leeftijd. Mevrouw Tromp Meesters wilde niet langer in het grote huis wonen

en verhuissde naar de Kornpusingel. Jaren stond de villa leeg. Op 13 juli 1917 sprak de raad van Steenwijk uit

over aankoop van de villa voor f.90.000,-. Daarbij was vijftien hectare grond, het park -Rams-Woerthe en een

opslag aan het Diep. De raad trok f.500,00 uit voor verbouwing. En op 28 maart 1919 werd Rams-Woerthe

officeel  als gemeentehuis geopend. In het gebouw, waar al vanaf 2002 een Kropkamer was, is sinds 2007 het

Instituut Collectie Krop (ICK) gevestigd. In enkele zalen is een tentoonstelling over werk en leven van de uit

Steenwijk afkomstige kunstenaar Hildo Krop (1884-1970), bekend als stadsbeeldhouwer van Amsterdam, te

bezoeken.

In Januari 2016 werd het pand gekocht door de Vereniging Henderik de Keyser.