Wallen en grachten om Steenwijk

De wallen en grachten zijn voor steenwijk van grote betekenis geweest in het

verleden. Denk maar eens  aan Johan van de Kornput.