© Albert
STEENWIEK

Historische winkels en bedrijven die nu nog

bestaan

Wicherson

Hendrik Schuite en Jan Wicherson besloten in 1853, na al jaren samen handel te hebben gedreven, een vergunning aan te vragen voor het  bouwen van een molen. Een korenmolen die echter al vrij snel in 1854 tevens geschikt gemaakt werd voor het zagen van hout. De molen kreeg de naam Het Anker en stond aan de Zwateweg (de huidige Bernhardstraat) te Steenwijk. In 1864 besloot Dirk Hen- drik Schuite te stoppen en Jan Wicherson ging zelfstandig verder. Hij legde zich helemaal toe op de houthandel en houtbewerking en stootte alle andere activiteiten af. Aangezien hij niet langer allen van windkracht afhankelijk wilde zijn, schafte hij in 1866 een stoommachine aan met een vermogen van 10 pk aan om zijn hout te zagen aan te drijven. De houthandel  van Wicherson familie Tromp Meesters, die aan de zuidzijde van het Steenwijkerdiep gevestigd was, was hem  daarin reeds voorge- gaan met een motor van 20 pk. In 1868 liet Jan Wicherson een windhoutzaagmolen  plaatsen aan het Steenwijkerdiep op perceel dat aangeduid werd als sectie Eno. 1348. En kort daarna  werden er plan- nen gemaakt voor een geheel nieuwe vesting aan de noordzijde van het Steenwijkerdiep. De in 1866 aangeschafte syoommachine verhuisde mee naar het nieuwe terrein en in 1871 kon J van Wicherson zijn houthandel en zagerij De Eikel aan het Steenwijkerdiep in gebruik nemen. De molen Het  Anker werd verkocht aan Willem Kuiper. Jan Wicherson overleed in 1898. Hij was begonnen als timmerman en was getrouwd met Johanna Francina de Boer, werd hij in Steenwijk bekend als ‘Houder van de Bank van Leening’. De Steenwijker bank van lening was al generaties lang in handen van de familie De Boer en bevond zich achter hun  woning aan de Markt. Aangezien deze bank onvoldoende rendeerde werd deze in 1871 verkocht. Veel meer succes had hij zoals we zagen met zijn houthan-del en hout- zagerij:”de Eerste Fabriek van zuiver op maat gezaagd Rijtuig, Wagen en Meubelmakershout”. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Dirk Hendrik  (1856-1934) die de onderneming tot grote bloei wist te brengen. In 1899 schafte hij een tweede stoommachine aan met een vermogen van 20 pk. Met de in gebruikneming van deze machine was de wind- molen overbodig geworden. Aan het begin van de twingste eeuw kreeg de houtonderneming de officiële naam Stoomzagerij De Eikel. De groei nam toe en men had zelfs de beschikking over een eigen schip: De Eikenhouthandel. Rond de eeuwwisseling was de enige zoon Dirk Hendrik Wicherson- Pieter  Johan - in het bedrijf opgenomen. In diezelfde periode trad zijn zwager Louis Schrijver ook tot het  bedrijf toe. Schrijver, die aanvankelijk voor onderwijzer had gestudeerd, was getrouwd met Johanna  Francina Wicherson, de oudste dochter van Dirk Hendrik Wicherson. In 1909 wed naast de bestaande  nog een stoommachine geplaatst met 6 pk. Deze diende voor drij-ven van een dynamo tenbehoeve der  verlichting van de fabriek. Hiermee had de onderneming zich ontwikkeld tot één der modernste van  Steen-wijk en drie jaar later werd zelfs de grote concurent, de houtzagerij van de familie Tromp Meesters, voorbij gestreefd. Toen laatsgenoemde in 1909 zijn deuren moest sluiten, waren er in Steenwijk nog twee houtbe- drijven over: de firma Wicherson en de veel kleinere houtzagerij van de firma B. Volkers. In 1909 vond er en belangrijke uitbreiding plaats met de aanschaf van een houtdraaierij en drie jaar later  werd er een Stoommachine met max. van 275 pk bij Stork aangekocht. In 1917 werd de Eerste Ne- derlandse Looi-Extract Fabriek - de ENLEF opgericht, een dochteronderneming van de firma Wicherson. De Looiextracten werden vervaardigd uit af- valproducten van de stoomzagerij. De leerlooierijen gebruikten deze extracten voor het bewerken van huiden. Louis Schrijver werd de directeur van deze onderneming. Het bedrijf was geen lang leven beschoren: in 1936 heeft het de deuren moeten sluiten, wegens grote concurentie vanuit het buitenland. In 1925 werd de firma Wicherson omgevormd in een naamloze vennootschap. De officiële naam luide vanaf die tijd: Stoomzagerij De Eikel, voorheen  J. Wicherson & zoon. Er kwamen twee directeuren: Johan Pieter Wi-cherson en Louis Schrijver. Dirk  Erndrik Wicherson werd com- missaris, maar niet voor lang, want een jaar later trad hij tot de directie toe en legde hij zijn commissariaat neer. Schrijver nam in 1931 ontslag “na verschil van inzicht in de  bedrijfsvoering”. In 1934 werd het bedrijf door een andere en wel zware slag getroffen, want op 26 april van dat jaar over- leed Dirk Hendrik Wicherson. Niet alleen bekend vanwege zijn houtbedrijf, maar ook door tal van zijn maatschappelijk activiteiten. Als progressief liberaal was hij van 1897 tot 1909 lid van Steenwijker gemeenteraad. Onder leiding van Dirk Hein Wicherson’s zoon Pieter Johan (1884-1955) werd het bedrijf voortgezet. In 1942 werd de directie versterkt met Jan Hendrik Wicherson (1913-1952), zoon van Pieter Johan. Groot was de verslagen- heid toen bekend werd dat de, jonge Jan Hendrik Wicherson op 15 december 1952 was gestorven. Een jaar na zijn dood trok Pieter Johan zich terug als directeur van de houthandel. Ruim drie jaar later overleed hij ook. Een opvolger werd gevonden in de heer Hendrik Vissinga die rond 1920  zijn loopbaan bij het bedrijf van de fa- milie Wicherson was begonnen. Gezina Wicher-son-Rijkmans (1916- 1973) de echtgenote van de pas overleden Jan Hendrik Wicherson werd benoemd tot adjunct directeur. Vissinga is tot 1963 aangebleven en werd op gevolgd door de uit Amsterdam afkom- stige  Gerard Theuwkens. In 1972 werd de BV omgezet in een BV met beperkte aansprakelijkheid. De nieuwe naam werd: Houthandel Wicherson BV. Theuwkens trad in 1991 terug als directeur. Houthandel Wicherson BV werd in 1889 een 100%  dochteronderneming van Wicherson Groen Holding BV, met Wirt B. Groen zoon van Johanna Jacomina  als directeur. De heer H.J. Nibbering volgde Theuwkens op als directeur van Houthandel Wicher- son BV. in 1996 werd Pieter L. Lukas door Wicherson Groen Holding benoemd tot opvolger van de gepensioneerde  H.J. Nibbering. De heer Siemon  Groen, gehuwd met Johanna Jacomina Wicherson dochter van Jan  Henrik Wi-cherson werd gedelgeerd commissaris. Houthandel Wicherson BV heeft de beschikking over eigen zagerij, schaverij en drogerij, zodat vrijwel alle hardhout wensen van klanten vervuld kunnen worden.
Meer  Info