Willem van de Veerstraat Willem van der Veer (Marssum, gem Menaldummadeel 1924 - Meppel 1962), was hoofdagent bij het korps van gemeentepolitie te Steenwijk van 1955 - 1962. Hij overleed tengevolge van een motorongeluk tijdens de uitvoering van de dienst.
Design Albert © 2022