Oosterpoort De oostelijke van de vier stadspoorten die Steenwijk gekend heeft. De Oosterpoort werd in 1448 voor het eerst vermeld en werd in 1627, we-gens bouwvalligheid, herbouwd. Deze werd, evenals de Woldpoort, in 1829 afge- broken om ruimte te maken voor de toen in aan- leg zijnde doorgaande weg van Leeuwarden naar Meppel. In 1950 en 2002 werd de verkeerssituatie ter plaatse ingrijpend veranderd.
Design Albert © 2022